Местна власт

Начало Местна власт

Два са одобрените проекти за финансиране на младежки дейности

За първа година, по предложение на заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова, Община Панагюрище предложи нова форма на организация и възможности за изразяване на...