Начало Интервюта Назаем от „Капитал“: Интервю с Даниел Даскалов – директор „Ресурси“ в „Оптикс“...

Назаем от „Капитал“: Интервю с Даниел Даскалов – директор „Ресурси“ в „Оптикс“ АД

СПОДЕЛИ
restorant

danielГосподин Даскалов, кои са ресурсните предизвикателства при стремително бързото разрастване на фирма „Оптикс“?

– От факторите на растежа за фирма „Оптикс“ ние разполагаме почти с всичко, за да задържим тези темпове на развитие и дори да ги увеличим. Ще изброя: ние имаме пазари, които търсят продукцията на „Оптикс“ АД; имаме технологии и капацитет за допълнително производство; имаме екипи, които разработват нови продукти, които ще ни осигурят бъдещите пазари; имаме и можем при нужда да привлечем финансов ресурс за разрастване. Тясното място при нас са възможностите ни да привлечем допълнително работници и инженери, които да осъществят допълнителния прираст за бизнеса на компанията.

Какво правите, за да ги привлечете в Панагюрище?

– Най-напред искаме да задържим тези, които вече работят при нас и особено най-добрите и най-високо квалифицираните работници и инженери. Общият брой на заетите в „Оптикс“ за 2014 година е 550 души, а средната-работна заплата е 1080 лева. Около 1/3 от работещите във фирмата са с висше образование, Специалистите с висока квалификация получават заплати от порядъка на 1300 лева, а изпълнителският персонал – около 850-900 лева. Тоест разликата е около 50 процента. Като средни нива тази пропорция е добра, защото нашите работници също имат много висока квалификация и опит. В момента обсъждаме какви да бъдат съотношенията на заплатите, да кажем, на един новопостъпил инженер и на един инженер с много стаж. Искаме това съотношение да стане 1:2-2.5. Искаме да дадем стимул за развитие на екипите ни да постигнат по-високи квалификационни нива, а не уравниловка. Стартовата заплата на един новопостъпващ инженер при нас е около 900 лева. Искаме да завишим това ниво, както и да повишим още максималните нива на заплащане. Разбира се, имаме и доста добра социална програма, която включва ваучери за пътуващите от други градове, поемане на половината разходи за квартира в Панагюрище, превъзходни условия за труд и за почивка. Закупихме и терен в Панагюрище, където ще строим жилища за хора, работещи при нас. Господин Даскалов, ако всичко това сработи, остава въпросът с привличането на нови хора. В средносрочен план собствениците на „Оптикс“ обявиха, че компанията може да се разрасне до 1000 души.

Как?

– Да започнем с демографските особености на Панагюрище – малък град със 17 000 души население и много развита икономика и почти нулева безработица. Имаме проекти с професионалната гимназия в града, за да обучим и да покажем възможности за кариера за учениците, които я завършват. Но общо в община Панагюрище тази година 8 клас завършват само 80 деца. София и Пловдив са почти на еднакво разстояние от Панагюрище. И засмукват кадри. Ние имаме например десетина инженери от Пловдив и сега искаме да не допуснем те да отидат в големите компании на „Тракия икономическа зона“. Преценяваме, че и инженерите ни от Пазарджик също могат да поемат в тази посока. Кои са нашите решения, които ще прилагаме? Имаме много добра производствена среда, имаме много силна мотивация да изградим и запазим елитни креативни инженерни кадри, докато чуждестранните компании търсят просто инженери, които да имплементират ноу-хауто на компаниите майки. Имаме програми инженерите ни да посещават най-добрите изложения в света, за да добият опит и лично да видят накъде върви нашият отрасъл. А и да помагат на търговците, разбира се. Всяка година 15-20 от най-добрите ни специалисти се командироват в чужбина с тази цел. Много хора в „Оптикс“ са мотивирани да работят именно тук, защото работата им е интересна – и от инженерна и от изпълнителска гледна точка. Изисква се мислене, изисква се сръчност, прецизност и специфични умения. В този смисъл да работиш в „Оптикс“ е въпрос и на престиж. Обмисляме и действаме да изнесем производствени мощности в райони извън Панагюрище, където работната ръка не е такъв проблем. Инвестирахме в индустриалната зона в Божурище край София, където вече притежаваме имот.