Начало Общество 26 юни- Световен ден за борба с наркоманиите

26 юни- Световен ден за борба с наркоманиите

СПОДЕЛИ
restorant

„Първо слушай!” е мотото на Световния ден за борба със злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика.  Инициативата е за увеличаване на подкрепата за превенция на употребата на наркотици, която се основава на знанието и науката, като по този начин е ефективна инвестиция в здравето на децата и младежите, техните семейства и обществото.

Първата стъпка, за да бъде превантивната работа ефективна е да се изслушват децата с емпатия и загриженост. Необходимо е да се включат всички: семействата, училището и професионалистите, заели се с превенция на рисковото поведение сред подрастващите.

Датата 26 юни  е приета от Общото събрание на ООН през 1987г. под резолюция 42/112. На този ден всички хора по света изразяват своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията.

Тази година се отбелязват 20 години от началото на Световния доклад за наркотиците. По този повод Службата на ООН по наркотиците и престъпността ще представи Световния доклад за наркотиците 2017 г. в специално събитие, което ще се състои на 22 юни във Виенския международен център.

Световният доклад за наркотиците от 2017 г. има за цел да подобри разбирането за световния проблем с наркотиците и да допринесе за засилване на международното сътрудничество за противодействие на неговото въздействие върху здравето и сигурността. А най-доброто противодействие е навременната превенция, в която трябва да се включат семейството и училището.

Семейството
Ролята на родителите е водеща в процеса на израстване на техните деца като здрави и щастливи възрастни, способни да се справят с трудностите. Дори и при много трудни обстоятелства връзката между деца и родители може да е предпоставка за избягване на рисково поведение. А в основата на силната връзка между деца и родители е разбирането и изслушването.

Училището
Значението на училището също е огромно. Учителите могат да окажат положително влияние върху децата и юношите, за да им помогнат да пораснат щастливи и да могат да се развиват, дори и когато става въпрос за деца в риск. Най- важно е да се създаде у децата усещане за сигурност и принадлежност, защото тогава са по- малко уязвими и склонни към рисково поведение.
Първите стъпки:
Установяването на силна връзка между учениците и учителя.
Предоставяне на подкрепа без осъждане или поучаване на децата и юношите, които се нуждаят от нея.
Създаване на позитивна училищна среда, която да стимулира активното участие на учениците.
Да се направи всичко възможно да се задържат децата в училище.
Изключителна важност има подобряването на ранното детско образование особено за децата от бедните общности и децата в риск, тъй като това е предпоставка за по-дълготрайни резултати за предотвратяване на рисковото поведение и в по- зряла възраст.
Резултатите от научно-базираните програми за превенция дават добри резултати за намаляване на употребата на наркотични вещества сред подрастващите. Научните изследвания са помогнали на хиляди семейства и училища в световен мащаб. Родителите стават по- добри родители. Учителите стават по-добри учители, а   децата подобряват поведението си и се справят по- добре  в училище.
Дейностите сред младежите са свързани с повишаване нивото на здравни знания, умения и нагласи за недопускане и редуциране употребата на наркотични вещества под всякаква форма с цел опазване живота и здравето им. Младите хора категорично са на мнение, че е добре в училище да има часове, в които да се разговаря открито по въпросите, свързани с употребата на наркотици.

Наркоманията става все по-масово явление. Тя унищожава щастието и живота на милиони хора по цял свят и всяка година взема значителен брой жертви.
Това е болест, която трябва да бъде излекувана още преди да е започнала и чиито лекари сме всички ние.