Начало Общество 50% от родителите на ученици от 5. до 7. клас са принудени...

50% от родителите на ученици от 5. до 7. клас са принудени да плащат за частни уроци

СПОДЕЛИ

50% от родителите на ученици от 5. до 7. клас казват, че са принудени да плащат за частни уроци по един или повече предмети, изучавани в училище – показват данните от национално изследване на GALLUP International, проведено по поръчка на Министерството на образованието и науката. Частните уроци са им необходими най-вече за да усвоят неразбираеми в учебниците или лошо преподадени в училище уроци, както и да успеят да усвоят големия обем от включени знания. Крайната цел е добро представяне на изпитите след 7. клас, които са и вход в желаните профилирани гимназии.

Данните са меко казано тревожни по две причини. Първо, защото националното външно оценяване не би трябвало да служи за захранване на частните учители с „клиенти“ – деца, които без допълнителната помощ не биха могли да се справят с материала, който на хартия трябва да може да бъде преподаден и усвоен само в училище, и които по друг начин не биха могли да усвоят спецификите в решаването на изпитните тестове. НВО би следвало да служи не само за класирането в гимназиите, а и да показва слабостите и да служи за подобряването на качеството на училищното образование. Второ, защото това скрито „подпомагане“ на системата на частните уроци чрез неразбираеми и непосилни по обем учебници превръща успеха на много деца на изпитите в „заложник“ на финансовите възможности на родителите им – а по Конституция образованието до 16-годишна възраст е безплатно.

Според отговорите на 27,6% от родителите децата им, ученици от 5. до 7. клас вкл., ходят на частни уроци по един или повече предмети, други 22.4% ходят допълнително на уроци по един предмет. Такива се налагат дори за ученици в началния курс – от първи до четвърти клас. 26.9% от запитаните родители са отговорили утвърдително на въпроса детето им взема ли частни уроци по един или повече изучавани в училище предмети. За осми-десети клас процентът е 35.8%. Средният за всички класове от първи до десети е 27.3%.

Шестима от десет ученика в прогимназиалния курс имат учебници, които те определят като сложни и неразбираеми. Една трета споменават за проблеми с междупредметните връзки. Повече от половината дават конкретни примери за учебници, които трябва да се променят.

Две трети от учениците от осми до десети клас смятат, че в учебниците има материал, който не е съобразен със възрастта им. Една трета споменават за проблеми с междупредметните връзки.

Математиката в най-голяма степен затруднява учениците в почти всички класове от първи до десети според родители и ученици. Като проблемни изпъкват „Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“ – особено в трети и четвърти клас. За по-големите ученици трудни са „История и цивилизации“ и „География и икономика“.

Родителите на най-малките ученици (I-IV клас) се оплакват от големия обем на учебното съдържание, за родителите на по-големите проблем е било и продължителното онлайн обучение. Учениците между пети и седми клас се затрудняват от недобро представяне на материала.

„Моето дете е отличник, но от тези шестици няма голяма полза – пише родител в интервю, взето в рамките на изследването. – Това коства много на мен, постоянно, а пък на него два пъти повече. Първото и основно нещо е, че те нямат никакви упражнения. Няма как да затвърждават знания с тези големи обеми от информация. Голям обем за кратко време преподаден и в малките главици не може да се осмисли. Второто нещо – незаинтересоваността на част от учителите – дали децата са разбрали нещата. Трябва да има време да се затвърдят най-важните неща и нататък да се гради основата.“

Друг недоумява защо по география учениците учат за… миньорското дело в Бразилия.

„Учебниците са написани за висшисти, а не за деца на тази възраст – пише трети. – На мен ми е трудно да разбера, а аз съм с три висши.“

„Нещата, които аз съм изучавала в един клас, те ги изучават много по-рано“ – възмущава се майка.

Ученик споделя, че в учебника написаното е много „напудрено“ и моли текстовете да са по-разбираеми, не като от възрастен за възрастен.

Друг обяснява защо уроците го обезкуражават да учи история: „написани са само главните имена и години, което само ни отказва от ученето. … Информацията като цяло е много напудрена и не се осмисля лесно“.