Начало „Завод за оптика“ АД търси да назначи...

  „Завод за оптика“ АД търси да назначи…

  СПОДЕЛИ
  от
  Публикувана: 15.06.2022 (преди 3 седмици)

   „Завод за оптика“ АД e водещ производител на прецизни оптични продукти с дългогодишни  позиции на вътрешния и на международния пазар. Фирмата изгражда модерни:

  – технологични и производствени възможности,

  – инфраструктура,

  които са конкурентноспособни за бранша. Основен приоритет са осигуряване на подходяща работна среда , индивидуален подход при обучение и кариерно развитие, безопасни условия на труд, 

   

  С увеличаване на производствения капацитет, фирмата търси да назначи: 

   

  МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ОПТИК ПО ПОЛИРАНЕ в цех Микрооптика

  Основна дейност – механична обработка и окачествяване на прецизни оптични детайли със специализирано производствено и измервателно оборудване.

   

  МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ОПТИК БЛОКИРАНЕ

  Основна дейност – Извършва блокиране и разблокиране на оптични детайли, върху приспособления,  с различни видове смоли. 

   

  МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ОПТИК ПО ПОЛИРАНЕ в цех Плоска оптика

  Основна дейност – механична обработка и окачествяване на прецизни оптични детайли със специализирано производствено и измервателно оборудване.

   

  МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ОПТИК ФРЕЗИСТ

  Основна дейност – Извършва настройки, подбира необходимите инструменти  и работи  с  различни видове фрези за обработка на оптични детайли.

   

  МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ОПТИК ПОЧИСТВАНЕ НА ПРИЗМИ

  Основна дейност – Почистване на призми от лак.

   

  МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ОПТИК ЦЕНТРИРАНЕ

  Основна дейност – Настройва и управлява машините за центриране в съответствие с технологичните процеси  характерни за операция центриране        

   

  МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ОПТИК МИЕНЕ И ФАСЕТ

  Основна дейност –Миене и подсушаване на оптични детайли с различни видове органични разтворители.

   

  МОНТАЖНИК

  Основна дейност – Сглобяване и монтиране на отделни възли и изделия и юстировката им.

   

  Минимални изисквания:

  1. Завършено средно образование.
  2. Познаване на базови технически изисквания към продукти от сферата на оптичното производтво.
  3. Спазване на трудова и технологична дисциплина.
  4. Умения за работа в колектив.

  Предмет на дейността:

  1. Работа с конструктивна, технологична и производствена документация .
  2. Подгототвителни дейности – материали, оборудване, инструменти и приспособления за работа
  3. Заключителни дейности – почистване на производствените средства след експлоатация и подредба   на работното място.

  Условия и възможности за работа:

  1. Работа в екип.
  2. Възможност за индивидуално обучение/повишаване на квалификацията и кариерно развитие.
  3. Съвременни и безопасни условия на труд.

  Предимства са:

  • Умения и опит в професията. 
  • Инициативност и отговорност в работата  

   

  Молба и автобиография се подават на адрес: гр. Панагюрище, Индустриален парк „Оптикоелектрон” или на e-mail: n.terzieva@opticoel.com.bg

  На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

  За контакт: 

  Тел: 035762156  вътр. 405

  GM 0886269989

  Нина Терзиева – СУЧР