Начало Общество „Асарел-Медет” АД участва в национална конференция по безопасност при работа

„Асарел-Медет” АД участва в национална конференция по безопасност при работа

СПОДЕЛИ

„Асарел-Медет” АД бе едно от осемте предприятия и единственото от минно-добивната индустрия, което представи фирмената си политика по време на Националната конференция по безопасност и здраве при работа, проведена на 23 октомври. Форумът се организира във връзка с Европейската седмица по безопасност и здраве при работа и събра в  столичния хотел „Шератон”  национално представени работодателски организации, синдикати, както и мениджъри от български и международни компании, работещи в различни индустриални отрасли. Конференцията бе открита от министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов, който подчерта, че осигуряването на условия за безопасен труд е основен приоритет както на правителството, така и на социално отговорния бизнес в България, а напредъкът в тази посока е резултат и от активния социален диалог.

  Добрите практики в минно-добивната индустрия бяха онагледени чрез политиката на „Асарел-Медет” АД в тази област. Тя бе представена от г-н Александър Чобанов, директор „Човешки ресурси” в предприятието, който подчерта, че минимизирането на риска в предприятието и непрекъснатите инвестиции в тази сфера са основен елемент от корпоративната стратегия. Участниците в конференцията научиха, че „Асарел-Медет” АД ежегодно инвестира между 2 и 3 милиона лева за оценка на риска, превенция и гарантиране на най-висок стандарт на условия на труд. Стана ясно, че в тази посока е ориентирана и мащабната програма за модернизация на компанията, тъй като внедряването на иновативни съвременни технологии неминуемо води и до по-добра работна среда. Като резултат от това бе подчертан и фактът, че в предприятието няма нито една трудова злополука в последните 18 месеца, което е изключително постижение за високорисков индустриален сектор, какъвто е минерално-суровинният.  В презентацията бе подчертано, че „Асарел-Медет” е първата компания в минния бранш, която внедрява международния стандарт за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001 още през 2003 г. и първата компания в тежката индустрия, която е внедрила Интегрирана система за управление на база трите основни международни стандарта – за управление на качеството, опазване на околната среда и условия на труд, през 2003 г.

Представен бе и проектът „Подобряване на условията на труд в „Асарел-Медет” АД“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общата му стойност е 183 640 лева, а реализацията вече стартира.

В работата на форума взеха участие още прокуристът на „Асарел- Медет” АД г-н Иван Дончев и ръководителят на отдел „Безопасност и здраве при работа” инж. Нейко Узунов.