Начало Местна власт Ексклузивно: Отпускат на Панагюрище 55 милиона за В и К ремонти

Ексклузивно: Отпускат на Панагюрище 55 милиона за В и К ремонти

СПОДЕЛИ

Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора гр. Панагюрище, община Панагюрище”, на стойност 55 милиона лева вече е одобрен от Министерството на околната среда и водите на Република България.

На 16 август 2012 година е отправена покана до кандидата – община Панагюрище, заподписване на договорза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Панагюрище за изпълнението на проекта. Предстои договора да бъде подготвен и сключен с Управляващия орган по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”  на Министерството на околната среда и водите.

Проектното предложение е регистрирано под № DIR-51011116-73-157  по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” по Приоритетна ос1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”