Начало „Каменград“ – хотел & СПА, Панагюрище търси да назначи

„Каменград“ – хотел & СПА, Панагюрище търси да назначи

Logo Тракийски хотелиери

 

ТЕХНИК, АВТОМАТИЗАЦИЯ в Каменград хотел & СПА, Панагюрище

 

Описание и изисквания:

 • Подходящо образование и квалификация за длъжността;
 • Отговорност, дискретност и лоялност , както към клиентите, така и към работодателя;
 • Комуникативни умения и готовност за работа в екип;
 • Мотивираност и позитивност.

 

Задължения:

 • Изисква   се  подробно   опознаване   на  обслужваните   в  СПА  центъра   и  хотела ел. уредби   и  съоръжения,   както  в  цялостна   схема  и  конфигурация,   така  и  в детайли;
 • Следене  на  параметрите,  заложени  в  техническата  и  ремонтна  документация, предприемане на съответни мерки, упражняване на контрол по правилната експлоатация на оборудването;
 • Обезпечава  необходимото  техническо обслужване  на оборудването,  както в СПА центъра, така и в хотела;
 • Монтира, демонтира и ревизира всякакъв вид електроавтоматика и специализирана апаратура в хотела;
 • Поддържа в изправно състояние и на необходимо техническо ниво електрическите системи и инсталации на силовите машини, апарати, съоръжения и уреди в съответните помещения;
 • Дава указания на длъжностните  лица за правилното  ползване на електрическите уреди и апарати.

 

Ние предлагаме:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Трудов договор и осигуровки;
 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за дългосрочен и целогодишен ангажимент;
 • Позиция в утвърдена , стабилна и постоянно развиваща се компания.

 

Само одобрените кандидати ще бъдат допуснати в следващ етап от подбора. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

За кандидатстване по обявата, моля да изпратите CV на електронен адрес:  complex_kamengrad@abv.bg

__________________________________________________________________________________________

ПИКОЛО, ПОРТИЕР  в „Каменград“ – хотел & СПА, Панагюрище

 

Описание и изисквания:

 • Подходящо образование и квалификация за длъжността;
 • Владеенето на английски език и предишен опит в областта е предимство;
 • Отговорност , дискретност и лоялност , както към клиентите така и към работодателя;
 • Комуникативни умения и готовност за работа в екип;
 • Мотивираност и позитивност.

 

Задължения:

 • Пренася багаж на клиентите до стаите и обратно при настаняване и отпътуване;
 • Придружава клиентите до стаите и ги запознава със системите за сигурност и начина на използване на инсталациите и съоръженията в стаята;
 • Изпълнява услуги в сградата и извън сградата на хотела, като връчване на съобщения, пакети, букети, поща, преса и други;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
 • Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането в хотелския комплекс.

 

 

Ние предлагаме:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Трудов договор и осигуровки;
 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за дългосрочен и целогодишен ангажимент;
 • Позиция в утвърдена , стабилна и постоянно развиваща се компания.

 

Само одобрените кандидати ще бъдат допуснати в следващ етап от подбора. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

За кандидатстване по обявата, моля да изпратите CV със снимка на електронен адрес:  complex_kamengrad@abv.bg