Начало „МИКРО ВЮ ЕНДОСКОПИ ОПТИК“ АД – ПАНАГЮРИЩЕ

„МИКРО ВЮ ЕНДОСКОПИ ОПТИК“ АД – ПАНАГЮРИЩЕ

Във връзка с увеличаване на производствените мощности компанията търси да назначи:

ОПТИЦИ
както следва:
ОПТИК“ПОЛИРАНЕ“ – 10
ОПТИК“ШЛАЙФАНЕ“ – 3
ОПТИК“СЛЕПВАНЕ“ – 2
ОПТИК“ПЛОСКА ОПТИКА“ – 1
ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ – 2
ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО – 3

ОТГОВОРНОСТИ:

Извършване на операции съгласно технологичния процес.
Извършва необходимите настройки, поддръжка и експлоатационно обслужване на
технологичното оборудване.
Познава и използва средствата за контрол.
Спазва изискванията, заложени в съществуващата технологична документация, инструкции и предписания.
Изпълнява качествено и в съответните срокове възложения производствен план.
Спазва трудовата и технологична дисциплина.
Спазва правилата по охрана на труда и техника на безопасност.

ИЗИСКВАНИЯ:

– Средно образование
– Умения за работа в екип
– Отговорност
– Комуникативност
– Възможност за работа на смени
– Стаж на подобна позиция минимум 2 години

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля, подавайте следните документи в запечатен плик до Веселка Овчарова –ФД, той и Административен Директор:

Автобиография
Актуална снимка
Мотивационно писмо
Като посочите позицията, за която кандидатствате.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с подалите документи кандидати.
Вашите лични данни са защитени и ще бъдат използвани само за целите на обявения подбор на кадри, в рамките на Закона за защита на личните данни.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: гр. Панагюрище, ул.“Цар Освободител“ 2А
Телефон: 0887815810
Имейл адрес: ovcharova@micro-view.bg