Начало Общество НОИ ще преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери

НОИ ще преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери

СПОДЕЛИ
експерт

Правителството одобри реда, по който работещите пенсионери могат да поискат служебно преизчисляване на пенсията си за натрупания осигурителен стаж след пенсионирането им. Това ще става с еднократно подаване на заявление в НОИ, след което от института ще правят преизчисляването всяка година, без да е нужно човек да заявява, че желае това. Остава и възможността за годишно преизчисляване след подаване на заявление. Правилата са разписани в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж във връзка със законодателни промени, влезли в сила от началото на тази година. По данни на НОИ към края на миналата година работещите пенсионери у нас са били малко над 318 хиляди души, сред които и получаващи инвалидна пенсия.

От началото на 2019-та година пенсионерите, които продължават да работят, след като им е отпусната пенсия, имат възможност да поискат НОИ служебно да преизчислява размера на пенсията им със стажа, придобит след пенсиониране, или със стажа и дохода след пенсиониране, когато това е по-благоприятно за тях.

Възможността е записана в Кодекса за социално осигуряване и важи както за новите пенсии, така и за тези, отпуснати до края на миналата година.

Източник: Дарик