Начало Общество Облекчават условията по кредите на останалите без работа в пандемията

Облекчават условията по кредите на останалите без работа в пандемията

СПОДЕЛИ

Облекчават се условията по кредите на програмата „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19”.

Правителството аргументира решението с очакван ръст на длъжниците, които в „кратък времеви хоризонт ще срещат затруднения при обслужването им“.

Какви са промените?

Предлага се максималният срок за издължаване на кредитите по Програмата да се увеличи от 5 на 7 години. Друго изменение е свързано с регламентиране на възможността гратисният период по Програмата да се ползва на части и да не е обвързан с редовността на кредитите.

Отпада условието за задължително предоставяне на допълнителен (извън даваните от кредиторите стандартни срокове) едномесечен срок за доброволно плащане от страна на длъжниците, като банките се задължават да предприемат действия по предсрочна изискуемост на кредитите не по-рано от 90 дни и не по-късно от 180 дни от просрочие на периодична вноска/респективно от настъпил крайния падеж.

Отпада и срокът от 60 дни между предсрочна изискуемост и подаването на документи в съда като условие за предявяване на плащане на гарантирани суми по Програмата.

В рамковите условия по Програмата се въвежда текст, съгласно който при смърт на правоимащо лице ББР може да договори с търговските банки облекчени условия за плащане по гаранцията, респективно за събиране/отписване на вземанията по кредитите след това.

Програмата, приета с решение на Министерския съвет, беше разработена като част от мерките, които правителството предприе за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19 и запазване на заетостта и икономическото благосъстояние на хората, които работят в ситуация на рязък спад в икономическата активност.

Продуктът бе насочен към подкрепа на физическите лица, наети по трудов договор или самоосигуряващи се лица, които в резултат на пандемията и извънредното положение/извънредната епидемична обстановка временно не могат да полагат труд.

Изпълнението на програмата се осъществява освен чрез участие на търговските банки в кредитирането на правоимащите лица, така и в събирането на вземанията по кредитите. „Българска банка за развитие” ЕАД (ББР) гарантира безусловно всички кредити, които търговските банки отпускат при спазване на условията на Програмата. Усвояването на безлихвени кредити по Програмата приключи през есента на 2021 г.