Начало Обява

Обява

ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ 

Обявява подбор на кандидати за технически мениджър.

Нашите основни изисквания:

 • Инженерно образование по електротехническа или машинно-технологическа специалност
 • Опит от работа по специалността в голяма индустриална компания – минимум 6 години.
 • Чисто съдебно и криминално досие (на този етап е достатъчно това да се декларира от кандидата, при необходимост съответните документи ще се осигуряват по установения от закона ред).
 • Чисто удостоверение за управление на автомобил.
 • Доброто владеене на английски език и компютърна грамотност (MSOffice, IBMLotusNotes) са предимства.

Нашите предложения:

 • Работа в компания, част от световния лидер в бранша.
 • Много добро заплащане.
 • Допълнително обучение в няколко завода на ORICA в Германия и Англия.
 • Перспективи за индивидуално развитие.

Документи (ще се приемат от 1-ви до 18-ти август 2014 г. единствено на адрес bugaria.office@orica.com):

 • Подробна автобиография на български и английски език с точно описание на дипломи, удостоверения и пр. Копия от документи да не се прилагат.
 • Мотивационно писмо на български и английски език.