Начало Бизнес „Оптикоелектрон Груп“ АД търси да назначи инженер-механик, монтажници и началник склад

„Оптикоелектрон Груп“ АД търси да назначи инженер-механик, монтажници и началник склад

СПОДЕЛИ

Вече 50 години „Оптикоелектрон Груп“ АД функционира на специализираните български и международни пазари за оптикомеханични, оптикоелектронни и лазерни прибори и системи за нуждите на отбраната и сигурността.

„Оптикоелектрон Груп“ АД е разположен върху 260 000 кв.м. терен, обособен като индустриален парк и разполага със 108 000 кв.м. производствени площи. Над 97% от продукцията на холдинга се реализира на пазарите на ЕС, Северна Америка и Близкия Изток. Успехът ни е плод както на опита, трупан през годините, така и на доказалите се специалисти, част от семейството на организацията ни.

1.ИНЖЕНЕР – МЕХАНИК

Реклама

Основни отговорности:

– извършване на дейности по проучване и проектиране на оптикомеханични прибори и
системи, инструменти и технологична екипировка, нестандартно оборудване въз
основа на задание за проектиране;
– участие в управлението на производството, монтажа и тестването на проектираните
изделия и системи;
– оформяне на всички необходими документи, свързани с проектирането и разработването, управлението на конфигурацията, управлението на надеждността,
поддръжката и ремонта, създаването и предпазването на продуктите;

Необходими изисквания за заемане на длъжността:

– висше образование в областта на машиностроенето;
– предишен опит на подобна или сродна позиция;
– умения за работа със специализирания софтуер Solidworks;
– умения за работа в екип;

Защо да избереш ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП?

– дългосрочен трудов договор;
– прозрачност и коректност в трудово-правните отношения;
– възможности за кариерно и професионално израстване;
– екип от мотивирани колеги;
– поет служебен транспорт;
– хранителна субсидия;

Документи за кандидатстване:

– актуална автобиография (CV);
– копие или снимка на диплома за висше образование;
– копия или снимки на сертификати, разрешителни и други (при наличие на такива);

Свържи се с нас на имейл hr@opticoel.com.

2. MOНТАЖНИЦИ

Основни задължения и отговорности:

 • извършване на дейности по подготовка за монтаж и сглобяване на оптикоелектронни, термовизионни прибори и системи, инструменти и технологична екипировка, нестандартно оборудване съгласно утвърдена техническа документация и технология.
 • настройване, регулиране и проверка на сглобените единици;
 • участие в изграждане, инсталиране, монтаж и пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на интегрирани системи за конвенционално и специализирано оборудване;

 

Необходими изисквания за заемане на длъжността:

– средно образование;

– умения за работа в екип;

– предишен опит на подобна позиция ще се счита за предимство;

Защо да избереш ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП?

 • дългосрочен трудов договор;
 • прозрачност и коректност в трудово-правните отношения;
 • екип от мотивирани колеги;
 • поет служебен транспорт;
 • хранителна субсидия;

 

Документи за кандидатстване:

 • актуална автобиография (CV);
 • копие или снимка на диплома за средно образование;
 • копия или снимки на сертификати, разрешителни и други (при наличие на такива);

3. НАЧАЛНИК СКЛАД

 

Основни отговорности:

 • следи, анализира и оптимизира складовите наличности;
 • обобщава логистичната информация и подготвя справки за ръководството;
 • координира товаренето и превоза на стоки;
 • оформя по надлежен ред необходимите документи при отпускане на стоки и материали от склада и води картотека за дейността по приемане и отпускане на стоки и материали;
 • извършва контрол, относно количеството и качеството на постъпващите в склада стоки и материали;

 

Необходими изисквания за заемане на длъжността:

 • висше икономическо или техническо образование;
 • предишен опит на подобна позиция ще се счита за предимство, но не е задължително условие;
 • много добра компютърна грамотност;
 • организираност и умения за работа в екип;

 

Защо да избереш ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП?

 • дългосрочен трудов договор;
 • прозрачност и коректност в трудово-правните отношения;
 • екип от мотивирани колеги;
 • поет служебен транспорт;
 • хранителна субсидия;

 

Документи за кандидатстване:

 • актуална автобиография (CV);
 • копие или снимка на диплома за висше образование;
 • копия или снимки на сертификати, разрешителни и други (при наличие на такива);

 

Свържи се с нас на имейл hr@opticoel.com.