Начало Култура Организират обучение „Читалищата след пререгистрация в Агенция по вписванията“

Организират обучение „Читалищата след пререгистрация в Агенция по вписванията“

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

На 22 май ръководствата на читалищата от Област Пазарджик ще преминат обучение по отношение задълженията си по Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, който ги задължава да впишат в съответния регистър на Агенция по вписванията /АВ/ данните относно техните действителни собственици – въпрос, предизвикал горещи дискусии в гилдията.
Тази процедура трябваше да стартира от 1 януари 2019 г. и да приключи до 31 май за пререгистриралите се в агенцията до 31 януари т. г. читалища или в четиримесечен срок след направена пререгистрация от 1 февруари 2019 г. по установен от 2018 г. ред.
Такова бе и задължението на всички регистрирани в България юридически лица – и
стопански, и нестопански след приемането през 2018 г. на ЗМИП.
Преди броени дни Народното събрание гласува промени, които няма да налагат
допълнително вписване на действителни собственици на сдружения с членове
повече от четири физически лица, когато представляващия е обявен за вписване по
друг ред. Такъв е случаят с читалищата, пререгистрирани в Агенция по
вписванията, които са обявили данните за представляващите ги лица –
председател или председател и секретар, заедно и поотделно в Регистъра на
Юридическите лица с нестопанска цел. След като това решение бъде обнародвано в
Държавен вестник и влезе в сила, за вписване на действителен собственик ще се
приемат обявените обстоятелства в тази връзка, подадени към АВ при
регистрацията на читалищните институти.
Процедурата около всичко това е нова за читалищните организации, които са със
статут на културно просветни сдружения, чиято собственост, както дейността
и финансирането им са уредени от специален Закон за народните читалища.
Същият този закон, от 1996 г. насам дава статут на читалищните институти на
самоуправляващи се културна просветни сдружения, след вписването им в
Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Окръжния съд по
местонахождение до януари 2018 г., а след това – в този на Агенция по
вписванията. Така, че променен е само администратора на Регистъра на вписвания и
читалищата продължават да бъдат самоуправляващи се организации с културно-
просветни функции, без да бъдат подчинени на Министерство на културата, което
макар и да ги субсидира подпомагайки тяхната основна дейност, няма правомощия в
управлението им, което се осъществява от Общото събрание на читалищното
сдружение.
За да поясни хипотезата вписване на действителните читалищни собственици за
колегията от областта, Регионален център „Читалища“ – Пазарджик организира
обучение на тема „Читалищата след пререгистрация в Агенция по вписванията“. Като
обучаваща институция е поканена организацията Български център за нестопанско
право, София. Основен лектор на семинара ще бъде правен консултант Радина
Банова.

Втората тема, която е включена в обучителната програма ще е годишното отчитане на читалищата, също предизвикала сериозни дебати в читалищните среди.
След пререгистрацията си в АВ и вписването на читалищата в единния Регистър на
Юридическите лица с нестопанска цел, те като културни сдружения са задължени да
обявят годишните си отчети по ред, съобразен със спецификата на дейността им.
Законовото основание и процедурата ще са вторият модул в обучението на 22 май.
В дискусионната част ще бъдат давани отговори по „горещи“ въпроси, свързани с
пререгистрацията на народните читалища в АВ и произтичащите от това задължения
по свързаните законови и подзаконови актове.
Семинарът е с практично-приложна насоченост. Предвижда онагледяване на
обучителното съдържание, попълването на съответните образци и обсъждане на
казуси. Ще внесе яснота и ще намали емоционалното напрежение сред колегията.
Форумът се провежда във време с множеството културни прояви по повод 24 май –
Деня на българската просвета и култура и славянската писменост. И въпреки свръх-
ангажираността си с мероприятия, читалищните председатели и секретари –
действителни собственици по смисъла на ЗМИП отделят от времето си за културна
дейност, за да присъстват на семинар относно задълженията си на юридически лица с
нестопанска цел.
Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ –
Пазарджик честити 24 май на професионалната читалищна общност в областта и
по този повод подарява обучението „Читалищата след пререгистрация в Агенция
по вписванията“ на читалищните представители от Регионалната колегия, с
намерението да им бъде полезно.
Инж. Радка Енчева-Кочева – 0899962299; rie_vn@abv.bg