Начало Общество От областта: Трудовите инспектори са установили шест случая на работещи без договор

От областта: Трудовите инспектори са установили шест случая на работещи без договор

СПОДЕЛИ
restorant
143 проверки по спазване на трудовото законодателство са извършили през юли инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“- Пазарджик. Проверени са 139 предприятия на територията на областта с нает персонал от 3901 работници и служители.
Установени са шест случая на работещи без сключени писмени трудови договори, за което на работодателите са съставени актове. През месеца са влезли в законна сила 26 наказателни постановления на обща стойност 35 400 лв, съобщиха от дирекцията в Пазарджик.

При контролната дейност са предприети принудителни административни мерки – издадени са 732 задължителни за изпълнение предписания и е спряна от експлоатация една машина.