Начало Общество От страната: Тръгва нова програма за борба с отсъствията в училище

От страната: Тръгва нова програма за борба с отсъствията в училище

СПОДЕЛИ
Реклама

Общо 14 500 ученици са напуснали общообразователните училища през учебната 2011/2012 г. Преобладаващата част от напускащите преждевременно училище са в основното образование – 12 300. 47.5% напускат по семейни причини, а 31.8 на сто заминават за чужбина. Поради нежелание да учат напускат 14.9 на сто.Според просветните експерти бягането от час и некоректното отразяване на отсъствията в дневниците са един от сериозните проблеми за образователната система. Затова МОМН иска да стимулира школата, които разработват собствени програми, за да намалят броя на отпадащите.

В тази връзка от новата учебна 2012-13 година просветното министерство стартира нова програма за задържане децата в училище. Бюджетът й е 2 млн. лв. Общо 219 училища ще получат държавно финансиране за намаляване броя на отсъствията и изготвяне на мерки за задържане на децата в училище. Най-много са класираните училища от област Враца – 24, 19 са школата от област Сливен и 18 – от Стара Загора. Само три са училищата от София, които са заявили, че имат проблем с отсъствията на възпитаниците си и ще получават допълнителни средства.
Всяко училище ще зависи от броя на учениците, които имат повече от 5 отсъствия за месеца. За всеки месец, за който са преустановени помощите за семействата на ученици с повече от 5 отсъствия на месец, училището ще получава до 60 лв. С получените средства училищата ще правят анализ на причините за отсъствията и за отпадането на учениците, ще разработват програми за намаляване на отсъствията и за мерки за задържане на децата в училище, включително и с участието на родителите им. Неусвоените средства за 2012 г. могат да бъдат похарчени до 30 юни 2013 г.