Начало Култура ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КИРИЛИЦАТА ОТ ...

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КИРИЛИЦАТА ОТ  ЛАТИНИЗАЦИЯ 

СПОДЕЛИ

По повод 24 май и по почин на политолога д-р Рада Коджабашева Списание 8 внесе отворено писмо до президента с няколко искания, свързани с все по-ширещото се в общественото и медийното пространство налагане на двуезичие. Писмото цели да насочи вниманието на държавния глава върху належащата нужда от опазване на българския език от латинизация. В него се настоява да бъде сезиран Конституционният съд за нарушение на чл. 3 от Конституцията на РБ („Официалният език в републиката е българският.”) от страна на държавни и общински учреждения (като МРРБ, омбудсмана, Столичната община и др.), които в официалните си преписки с гражданите отправят съобщения на български и на български с латински букви или на български и на английски език. В писмото също така е поставено искане да се вмени на Съвета за електронни медии да изисква от средствата за обществено осведомяване чист български език в националния ефир, за да се намали употребата на чуждици.

Писмото е с благословията на космическия глас Валя Балканска и е подкрепено от редица обществени личности и институции: Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели, директор на издателство „Български писател“, маестро Йордан Камджалов, Виктория Бешлийска, авторът на „Глина“ и на „Сърце“, Розмари Де Мео, автор на „Стопанката на Господ“ и „Зарана“, д-р Румен Петков, главен редактор на медията „Поглед инфо“, проф. доктор на филологичните науки Ваня Добрева, проф. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Мариета Иванова-Гергинова, Институт по литература към БАН, българиста Албена Копринарова, Асоциацията на българските училища в чужбина и др. 

Публикуваме пълния текст:

 

 

Уважаеми г-н Президент

Обръщамe се към Вас предвид правата, които Ви дава чл. 150,  ал. 1 от Конституцията на Република България, а именно да  задействате Конституционния съд във връзка с нарушаване на чл. 3  от Конституцията на Република България, според който  официалният език в България е българският.  

Първо се обърнахме към омбудсмана, но той има ограничени  правомощия и не е в правото си да сезира КС за нарушения от  страна на държавната и общинската администрация, както и на  множество юридически лица на територията на РБ, които в  официалните си писмени съобщения и общувания използват  български език с латински букви или направо английски език.  

 Уважаеми г-н Президент, обидно е в България държавната  администрация и търговците да общуват с нас чрез латински букви  или на английски език. Няма нито една правна причина, поради  която в България да се въвежда двуезичие, каквото е имало само по  време на византийското и османското владичество.  

От опит разбираме, че официалните отговори на омбудсмана  на Република България и МРРБ са двуезични – на български език и  на български език с латински букви. От отговор на омбудсмана  2368/ 4.04.2023 г. разбираме, че това се налага съгласно Закона за  транслитерацията от 13.03.2009 г., последно променян през 2019 г.  Според чл. 2 той се прилага относно дейността на органите на  изпълнителната власт и на тяхната администрация, а според чл.  3 той касае само добавка в наименованието на географско име,  исторически личности, географски означения и картографиране. В  Закона за транслитерацията не се пояснява дали това задължение е  валидно при общуване с български граждани, което го прави  спорен от гледна точка на съобразността му с чл. 3 на  Конституцията и въвежда в хипотеза за нарушаване на човешките  права на българските граждани, които се оказват длъжни да  приемат двуезично или поне двуазбучно общуване, при условие че  Конституцията изрично постулира – официален език в България е  българският. Въпросният закон е стъпил на разработки по проект 

„Разбираема България“1, финансиран от Министерството на  държавната администрация и административната реформа,  осъществен от БАН. Самото име на проекта носи дълбок символ на  липса на самочувствие, което е обидно, а законът става основа на  латинизацията на българския език. 

Затова с настоящото писмо Ви молим: 

 1. Да сезирате Конституционния съд за нарушение на чл. 3 от  Конституцията на Република България от всички държавни и  общински институции (МРРБ, омбудсман, Столична община и  други), които в официалните си преписки с гражданите на  Република България съобщават на български и на български с  латински букви или на български и на английски (доказателства – в  приложението). Официалният език е български и не бива да се  допуска двуезичие.  
 2. Да поискате от Конституционния съд да разгледа как Законът  за транслитерацията и подотчетните му нормативни актове се  съотнасят към чл. 3 от Конституцията, като поискате да установи  дали е налично нарушаване на човешките права на българските  граждани, а именно правото на роден език, в случаите, когато  съобщението, отправено към българско лице, е двуезично. В тази  презумпция влиза и незаконовото допускане на двуезичие при  административно общуване без оглед на лицето, към което е  насочено.  
 3. Да защитите правата на българските граждани да получават  писма и съобщения от държавните и общинските институции, както и юридическите лица единствено и само на български език с  български букви. Чуждестранните граждани са длъжни да си  осигурят превод, така както ние сме длъжни да си осигурим превод  във всяка една държава в чужбина, защото никой във  Великобритания, САЩ, ЕС, Турция, Китай, Египет и т.н. не ни  пише на собствения си език с кирилица, камо ли направо на  български език.
 1. Като обединител на нацията да бъдете и защитник на нейната  идентичност и да обсъдите с политическите партии техните  намерения за опазване на българския език от латинизация, в това  число: 

– да сътворят законодателство съгласно чл. 3 на  Конституцията, на базата на което да се изисква държавната  администрация, нейните служители, юридическите лица и други  стопанско активни лица да използват единствено и само български  език за всички официални способи на реклама и общуване в  Република България (такова законодателство има в над 100 закона  и законодателни акта, но видимо не се спазва);  

– преименуването на официалните интернет адреси с  български думи и букви, каквито може да се закупят от  ИМЕНА.БГ, поддържани от Информационни системи (пример: да  се замести president.bg с президент.бг); 

– да се постави за разрешаване на ниво ЕП проблемът с  неприемането на кирилските знаци като букви в имената на  адресите в световната мрежа (към момента те се заместват със  знаци – справка Информационни системи);  

– да се вмени на СЕМ отговорност да изисква от средствата за  масова информация в Република България чист български език в  националния ефир, с което значително да се намали употребата на  чуждици; 

– да се вмени на МОН отговорност да изисква от авторите и  издателите на учебници в Република България чист български език,  с което значително да се намали употребата на чуждици. 

Президентската институция е символ на обединението на  народа, а буквите са символ на идентичността му. Нека след време  не се срамуваме от поколенията, че сменяме кръвоносната система на нашите свещени ценности с чужда и чужди, и то в съдбоносните  времена на кръговрата.  

Великите сили не го правят и затова са велики. 

С уважение: 

 1. Д-р Рада Коджабашева, политолог, автор на „Политическият  риск за обществото“. 
 2. Розмари Де Мео, автор на „Стопанката на Господ“ и „Зарана“. 
 3. Виктория Бешлийска, автор на романите „Глина“ и „Сърце“ и  блога „По дирите на думите“. 
 4. Ганета Сагова, издател и главен редактор на Списание 8. 
 5. Доц. д-р Елена Симеонова, УНСС, зам.-декан по учебната  работа във факултет „Международна икономика и политика“, автор  на „Политическият риск. Анализ, оценка, управление“. 
 6. Светозар Казанджиев, писател, удостоен със званието „почетен  гражданин на град Смолян“, автор на 17 книги, сред които е  романът „Съдба“. 
 7. Албена Копринарова, българист и редактор, инженер на  информационни системи. 
 8. Валентина Робова, учителка по български език и литература  при ППМГ„Васил Левски“, гр. Смолян, постигнала най-висок  резултат на НВО X клас за учебната 2021/2022 г. в Смолян. 
 9. Тодора Барбудова, завършила икономика и информатика, зам.- директор на банка. 
 10. Палома Илиева, гражданин на България и Израел, живее в  Израел от 1999 г., журналист, сътрудник на „Израел Дипло“ – Diplomatic world in Israel.
 11. Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели,  директор на издателство „Български писател“, автор на 21  поетични книги. 
 12. Асоциация на българските училища в чужбина – АБУЧ, с  упълномощен представител Петя Цанева, основател и директор на  първото Българско неделно училище „Св. Иван Рилски“, Мадрид,  Испания. 
 13. Д-р Румен Петков, главен редактор на медията „Поглед инфо“. 
 14. Милена Рашкова, дългогодишен учител по български език и  литература, носител на най-високото отличие, присъждано в  образователната система на България – „Неофит Рилски“.Член на  състава на националните комисии за проверка и оценяване на  изпитните работи от ДЗИ и НВО VII и X клас. Автор на учебници  и помагала по български език и литература. 
 15. Доц. д-р Мариета Иванова-Гергинова, филолог, Институт по  литература към БАН. 
 16. Людмила Вълчева, адвокат и правен медиатор. 
 17. Проф. доктор на филологическите науки Ваня Добрева,  изследовател на българска литература и култура, УниБИТ. 
 18. Проф. д-р Боян Дуранкев, преподавател по маркетинг и  маркетингови комуникации, УНСС и ВУЗФ, автор на над 70  статии, студии, книги.  
 19. Динка Александрова, архитект и съсобственик на Списание 8. 19. Марек Каравелов – визионер, наследник на Каравеловия род 20. Маестро Йордан Камджалов