Начало Бизнес Проведе се кръгла маса за дуалното обучение

Проведе се кръгла маса за дуалното обучение

СПОДЕЛИ
Реклама

Дуалното и професионалното образование дават бъдеще, самочувствие и свобода на младите хора. Около това мнение се обединиха участниците в кръгла маса, която се проведе на 9 май в Минно-геоложкия уиниверситет „Св. Иван Рилски“.
Форумът премина под мотото „Знам, мога, богат съм и щастлив“ и в него участваха председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, вицепремиерът Томислав Дончев, министри, ректори на висши училища, кметове, представители на бизнеса, синдикални лидери, много ученици и техните родители. От страна на „Асарел-Медет“АД в кръглата маса се включиха Нели Поптолева – изпълняващ длъжността директор „Човешки ресурси“, и Стоян Боев – специалист „Обучения и квалификация“ в дружеството.
Целта на събитието бе да представи пред учениците и техните родители смисъла и житейската полза от дуалното и професионалното образование. Подчертано беше, че Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е естествен партньор на кръглата маса, защото вече над 200 ученици от различни региони с минен бизнес се обучават в паралелки с дуална форма.
„Асарел-Медет”АД участва в пилотния проект за дуално професионално образование в община Панагюрище още от 2014 г. и през този месец предстои да изпрати първия си випуск абитуриенти. Сега в реалната работна среда на компанията бъдещата си професия усвояват 51 момичета и момчета от 11. и 12. клас.
В Професионалната гимназия в Панагюрище има общо 87 ученици в минните специалности „Добивни и строителни минни технологии“, „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“, „Автотранспортна техника”, “Пътно-строителни машини“ и „Минна електромеханика“. Когато станат единадесетокласници, с учениците се сключват трудови договори с регламентирано възнаграждение върху 7-часов работен ден по два, а по-късно и три дни седмично. Всички получават работно облекло и лични предпазни средства, както и карта за безплатно пътуване и безплатна храна. За тяхното обучение отговарят учители по практика от Професионалната гимназия, заедно със специално подготвени наставници от компанията, пред които стои предизвикателството да предадат своя опит и да изградят трудови навици у младежите.

Снимки: списание „Минно дело и геология“