Начало Съобщение от фирма „ИНА“ ЕООД до собствениците на земеделски имоти

Съобщение от фирма „ИНА“ ЕООД до собствениците на земеделски имоти

Фирма „ИНА” ЕООД и земеделски производител Николай Ралчев уведомяват своите наемодатели, че през месец юли ще бъдат сключвани договори за наем за стопанската 2014/2015 г.

Уведомяваме също наследниците на изброените по-долу собственици на земеделски земи, чиито поземлени имоти са били разпределяни през последните три стопански години към масивите, обработвани от нас, че в община Панагюрище надлежно са внесени посочените суми, които представляват наем /рентно плащане/ за съответната година /години/, за която е ползван имотът.

Внесената сума може да бъде изплатена от общината на наследниците на собственика в тригодишен срок от внасянето й съгласно чл.37 В, ал. 7 на ЗСПЗЗ. Този срок изтича за част от внесените суми до месец ноември 2014 г.

Уведомяваме също наследниците на собствениците, че могат да ни потърсят, за да сключат арендни договори или едногодишни договори за наем за следващата стопанска година директно с фирмата в срок до края на месец юли.

Тел. за контакт 0897 275 249.

 

Землище гр. Панагюрище

№ по редИме на наследодателя / собственикаВнесена сума лв

Общо за 2011, 2012, 2013г

1Ана Власакова Чамова            40,25    
2Ангел Луков Мареков            30,35    
3Атанас Иванов Радивчев            12,21    
4Атанас Николов Лингов            15,15    
5Борис Иванов Дейков            31,63    
6Василя Стефанова Цветанкова            27,87    
7Вела Цвяткова Кузмова            29,56    
8Ганчо Велков Гърчев         144,00    
9Генчо Деянов Еничеров            82,47    
10Георги Пейчов Цуцеков            50,63    
11Георги Петров Сапунджиев         125,29    
12Делчо Маринов Докузанов            40,51    
13Димитър Иванов Попов            25,31    
14Димитър Иванов Пърлев            63,55    
15Димитър Мурджов Раков            68,71    
16Димитър Николов Докузанов            18,98    
17Димитър Павлов Вардинов              9,64    
18Добри Георгиев Сапунджиев            49,67    
19Добрина Петрова Шопова-Лионтис            25,30    
20Иван Ангелов Стоичков            56,04    
21Иван Бонов Богоев         318,77    
22Иван Георгиев Гемиджиев            13,70    
23Иван Георгиев Гурлев         105,39    
24Иван Кръстев Руйнеков            33,51    
25Иван Стойнов Милчев            25,25    
26Иван Цвятков Сухлев         112,82    
27Илия Димитров Гърбешков         102,38    
28Колю Дончев Чакалов         109,95    
29Коста Цвятков Кеков         259,55    
30Костадин Стефанов Поптолев            47,69    
31Куна Георгиева Брулекова            25,13    
32Лазар Стоянов Белишки            20,61    
33Луко Иванов Калпаков            72,94    
34Мана Цвяткова Сухлева            76,08    
35Марин Валентинов Братков            63,28    
36Марин Недков Топалов         129,95    
37Мария Георгиева Ракова         105,39    
38Мария Георгиева Тушлекова            29,01    
39Мария Кръстева Серетлиева            56,03    
40Мария Маринова Узунова            61,22    
41Матея Стоянов Керемедчиев            74,68    
42Милка и Иван Радичеви            32,61    
43Мина Георгиева Коцева            15,27    
44Михаил Делчов Тодоров         329,04    
45Михаил Радев Чуклев            22,90    
46Михо Иванов Караиванов         138,28    
47Недко Иванов Топалов         126,39    
48Нейко Христов Меченов            52,52    
49Нено Марков Калагларски            26,57    
50Ненчо Савов Длъгнеков            86,39    
51Никола Дойчов Баиров         108,34    
52Никола Стоянов Велев            15,27    
53Никола Цвятков Мачев         203,40    
54Пандали Георгиев Тушлеков            26,72    
55Пандали Грозданов Матанов            69,41    
56Панка Иванова Павлова            33,01    
57Петко Велчов Гевечанов            41,77    
58Петър Иванов Калпаков            48,87    
59Рад Бончев Богоев         115,89    
60Рад Илиев Попински              8,87    
61Рад Петров Кузманов            16,50    
62Рада Георгиева Соколова         139,51    
63Райна Филипова Тодева            62,40    
64Рашко Велков Костурков            44,30    
65Симеон Христов Меченов            96,21    
66Снежка Ненчева Стойчева            70,99    
67Стефан Цвятков Сухлев         114,52    
68Стоян Димитров Костурков            65,81    
69Стоян Дойчев Велев            66,31    
70Стоян Кръстев Х.Манчев            53,43    
71Стоян Петков Брадестилов            17,71    
72Стоянка Спасова Христова-Радоева            11,88    
73Тома Богоев Богоев            58,43    
74Христо Нейков Меченов         120,24    
75Христо Янков Ламбов            35,43    
76Цана Петрова Пършева            52,35    

 

Землище с. Бъта

№ по редИме на наследодателя / собственикаОбща сума лв

 

1Пена Димитрова Делчова            68,44    
2Нона Христова Колибанекова            85,91    
3Иван Стоянов Петков         159,46    
4Иван Станев Чалъков            34,46    
5Георги Стоянов Ендаров         101,11    
6Рада Стоянова Кърпарова            68,44    
7Петър Ганчев Яков            38,00    
8Никола Стойков Кехайов            68,31    
9Стоян Иванов Кършев            85,46    
10Атанас Иванов Кърпаров            19,00    
11Георги Йорданов Кършев         151,94    
12Луко Петков Кърпаров            28,54    
13Йордан Пенчев Ненов            38,10    
14Никола Спасов Иванов            25,87    
15Георги Минков Найденов            11,97