Начало Общество Седмокласниците и десетокласниците на изпити по математика

Седмокласниците и десетокласниците на изпити по математика

СПОДЕЛИ

Днес се провежда националното външно оценяване по математика за учениците в VII и в X клас.

Изпитът на десетокласниците започва в 9,00 ч, а на седмокласниците – в 10,00 ч. Явяват се общо над 110 хил. ученици.

За 150 минути седмокласниците ще трябва да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор – числов, символен или словесен. Три изискват разширен свободен отговор – да се опише и аргументира изпълнението на определена математическа задача.

Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две – с разширен свободен отговор с необходимите обосновки. Изпитът продължава 90 минути.

Максималният брой точки на всички изпити е 100. Точките не се преобразуват в оценки.

Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни т.г.

Оценката от НВО в VII клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в VIII клас. Другата оценка е тази от НВО по български език и литература. Изпитът се проведе на 14 юни.

С резултата в Х клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап (11. и 12. клас).