Начало Общество Вдигат пенсиите с 6,7 процента от 1 юли, 2020г

Вдигат пенсиите с 6,7 процента от 1 юли, 2020г

СПОДЕЛИ
пенсиите
Реклама
финанси

Увеличението на пенсиите бе прието от парламента като част от Бюджета за Държавно обществено осигуряване

От 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г. вкл., се увеличават с 6,7 на сто. Междувременно от началото на 2020 г. минималната работна заплата става и бъде 610 лева.

Увеличенията на пенсиите и минималната заплата бяха приети от парламента като част от Бюджета за Държавно обществено осигуряване (ДОО) за догодина.

НС разпореди в едномесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ Министерският съвет съвместно с НОИ и НЗОК да направи анализ и разработи мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на краткосрочни парични обезщетения по Кодекса за социално осигуряване.

При превишение над предвидените разходи по бюджета на ДОО Министерски съвет може да одобри допълнителен трансфер по реда на Закона за публичните финанси.

Увеличава се възрастта за пенсиониране на служителите от ДАНС от 60 на 63 години, а на НСО от 53 на 55 години.