Местна власт

Начало Местна власт

Започва детайлното разглеждане на проекта за бюджет в постоянните комисии

Предстои детайлно разглеждане на проекто-бюджета на община Панагюрище за 2018 година в постоянните комисии към Общинския съвет.Проекто-финансовата рамка е съобразена с приоритетите на Общината,...