Начало Правила за ползване на сайта pia-news.com

Правила за ползване на сайта pia-news.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези общи условия уреждат достъпа на потребителите до информацията и услугите, предлагани от интернет страницата www.pia-news.com

За краткост в общите условия с „ pia-news.com ” ще наричме съвкупността от екипа, организацията и технологичната обезпеченост на интернет страница www.pia-news.com. Под „информация” ще разбираме всички текстове, снимки, графики, аудио, видео и всяко друго мултимедийно съдържаниe в www.pia-news.com.

Чрез разглеждането или ползването на услуги и информация от www.pia-news.com всяко юридическо или физическо лице декларира че е съгласно с настоящите общи условия.

Домейн и търговска марка

Домейнът и търговската марка „ pia-news.com ” са притежание на ПИА-НЮЗ ЕООД и са обект на закрила на българското и международно право в областта на интелектуалната собственост. При злоупотреба с марката или домейна, или разпространение на невярна и уронваща престижа им информация, ПИА-НЮЗ ЕООД си запазва правото да потърси юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо.

Хипервръзки

Хипервръзките на www.pia-news.com към други интернет страници, са за удобство на потребителя или в контекста на конкретна информация. www.pia-news.com  не носи отговорност за съдържанието поместено във външни хипервръзки. Такава употреба не изисква официалното потвърждение или одобрение на който и да е уебсайт, продукт или услуга в частния сектор. pia-news.com не упражнява каквато и да е редакторска намеса върху информацията, която може да се намери на тези места. Връзките към pia-news.com се приветстват.

Авторски права

Ако не са посочени авторски права, информацията в pia-news.com може да бъде копирана и разпространявана без да е необходимо изрично разрешение. Цитирането на оригиналния източник e задължително а поставянето на линк се приветства.

За копирането на информация с посочени авторски права е необходимо изричното разрешение на оригиналния източник. Информация с авторство на pia-news.com  е свободна за копиране и разпространение, като позоваването е задължително.

Забранява се използването на скрийншотове на страници на pia-news.com без изричното писмено разрешение от ръководството на медията.

Отговорност и източници

Екипът на pia-news.com полага всички усилия предоставената информация да бъде точна и пълна. Предвид обема на използваните документи, източниците и кратките срокове, не сме в състояние да гарантираме липсата на грешки. Информационният поток се следи непрекъснато и допуснатите неточности в развоя на събитията се актуализират своевременно.

Информацията в pia-news.com се базира на прессъобщения, бюлетини на информационни агенции, собствени източници, редакционно проучване, читателски сигнали и публикации. pia-news.com не е страна а трибуна на предоставената информация. В този смисъл отговорност за съдържанието и насочеността на информацията носят източникът и нейният автор.

Като отговорна медия pia-news.com няма да публикува информация съдържаща заплахи и обидно съдържание накърняващи личното достойнство на базата на пол, религия, ценностна система, професия, произход, националност, етническа принадлежност и/или степен на инвалидност, както и накърняваща националните символи и история на България и добронамерените международни отношения. Редакционният екип ще се придържа към общоприетите морални и етични норми, както и към българското и приложимото международно законодателство.

Медията може да откаже публикуването още на: информация имаща рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение; информация представляваща търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

Всеки читател на pia-news.com има право да публикува коментари, като екипът си запазва правото да цензурира или изтрива последните ако те противоречат на посочените етични и морални ценности на медията., освен ако изрично не е договорено друго с писмено споразумение.

Екипът на pia-news.com прави всичко възможно, за да провери достоверността на информацията и да покаже различни гледни точки. Всяко юридическо или физическо лице, което е било обект на информация в уебсайта има право на отговор и pia-news.com се ангажира да публикува неговата позиция при условие, че тя не накърнява моралните и етични принципи на медията.

В случай, че дадено физическо или юридическо лице, което е обект на информация откаже да даде коментар по отнасящата се до него тема, екипът на pia-news.com  си запазва правото да публикува информацията на нивото на нейната провереност.

Екипът на pia-news.com  или, което и да е друго физическо или юридическо лице участвало в подготовката, съставянето или оповестяването на информацията от уебсайта, се освобождава от всякаква отговорност, която би възникнала от неподходящо и неточно използване или подправяне на данните, предоставени на посетителите на сайта.

Освен това, нито pia-news.com  нито неговите подизпълнители, носят отговорност за каквито и да е финансови или други последствия, които могат да възникнат от неподходящо и неточно използване или подправяне на материали от този уебсайт.

В допълнение, eкипът на pia-news.com не поема юридическа отговорност за точността, пълнотата или полезността на предоставената информация, и не твърди, че употребата на тази информация няма да наруши правата на личността.

Защита на личната информация и сигурността

Екипът на pia-news.com не носи отговорност за това дали потребителите на уебсайта са навършили пълнолетие, и дали са получили разрешение за ползването му.

За улеснение на потребителите pia-news.com предлага регистрация при, която се изисква въвеждането на задължителни и незадължителни лични данни като: име, потребителско име, парола, имейл адрес, сфера на интереси. С попълването им потребителят заявява съгласието си за предоставянето им на pia-news.com. Агенцията си запазва правото да изтрива ,или редактира коментари, както и да се блокира профил в случаите когато:

  1. Има съмнение за невярно попълване на данните.
  2. Когато не се пише на кирилица.
  3. Когато се използва нецензуриран език или се отправят обиди.
  4. Когато се накърнява личното достойнство на трети лица.
  5. Когато съдържат реклама или линкове, с цел реклама.

Данните се ползват изключително за подобряване на ползваемостта на потребителя и персонализиране на информацията. pia-news.com се ангажира да пази конфиденциалността на посочените данни и си запазва правото да използва информацията за собствени статистически и маркетингови цели. Информацията може да бъде използвана също и за позволени от закона разследвания.

pia-news.com провежда различни периодични анкети и дебати сред своите читатели. Информацията от тях може да бъде използвана за маркетингови, статистически и социологически цели от трети страни при наличието на споразумение между тях и pia-news.com. Никой участник в горепосочените анкети и дебати не може да претендира за авторство, парично или каквото и да е друго възнаграждение, ако то не е предварително договорено писмено.

Всеки потребител е изцяло отговорен за управлението на своя акаунт и поверителността на потребителското си име и парола. Предоставянето им на други лица от страна на потребителя, както и възможните последствия от това са изцяло на негова отговорност.

Екипът на pia-news.com има право да поставя на уебсайта реклами. При някои от рекламните банери може да се активира cookie от рекламодателя. Тези cookie по никакъв начин не се контролират от екипа на pia-news.com, и отговорност за последствията от тях носи единствено рекламодателя.

Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред съда.

Настоящите Общи условия са отразени в Устава на ПИА-НЮЗ ЕООД

Екипът на pia-news.com си запазва правото да променя настоящите общи условия като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на уебсайта.