Начало Политика за лични данни

Политика за лични данни

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които ПИА-НЮЗ ЕООД прилага и с които може да се запознаете на тази страница.

Декларацията за поверителност

се ангажира да опазва личните ви данни. Свържете се с нас на адрес office@pia-news.com, ако имате някакви въпроси или проблеми относно използването на вашите лични данни и ние с радост ще ви помогнем.

Използвайки този сайт или нашите услуги, вие се съгласявате с Обработката на вашите лични данни, както е описано в тази Декларация за поверителност.
Тази Декларация за поверителност е част от нашите Общи условия; като се съгласите с Общите условия, също така приемате тези Правила. В случай на сблъсък на термините, използвани в Общите условия и Декларацията за поверителност, последните имат предимство.

Съдържание

 1. Определения, използвани в тази Политика
 2. Принципите за защита на данните, които следваме
 3. Какви права имате относно личните си данни
 4. Какви лични данни събираме за вас
 5. Как използваме вашите лични данни
 6. Кой друг има достъп до личните ви данни
 7. Как защитаваме вашите данни
 8. Информация за „бисквитките“
 9. Информация за връзка

Определения

Лични данни – всякаква информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.
Обработка – всяка операция или набор от операции, които се извършват на лични данни или на набори от лични данни.
Субект на данните – физическо лице, чиито лични данни се обработват.
Дете – физическо лице под 16-годишна възраст.
Ние / нас (или с главни букви или не) – ПИА-НЮЗ ЕООД

Принципи за защита на данните

Обещаваме да следваме следните принципи за защита на данните:

 • Обработката е законна, справедлива, прозрачна. Нашите дейности по обработка имат законно основание. Винаги разглеждаме вашите права преди обработката на лични данни. Ние ще ви предоставим информация относно обработката при поискване.
 • Обработката е ограничена до целта. Дейностите по обработката отговарят на целта, за която са събрани личните данни.
 • Обработката се извършва с минимални данни. Ние само събираме и обработваме минималното количество лични данни, необходими за всякакви цели.
 • Обработката е ограничена с времеви период. Няма да съхраняваме личните ви данни повече от необходимото.
 • Ще направим всичко по силите си, за да гарантираме точността на данните.
 • Ще направим всичко възможно, за да гарантираме целостта и поверителността на данните.

Права на субекта на данните

Предметът на данните има следните права:

 1. Право на информация – което означава, че трябва да знаете, че личните ви данни се обработват; какви данни се събират, откъде се получават, защо и от кого се обработват.
 2. Право на достъп – което означава, че имате право на достъп до данните, събрани от / около вас. Това включва правото ви да поискате и да получите копие от събраните от вас лични данни. Проверка след вход в сайта може да направите от тук.
 3. Право на поправка – което означава, че имате право да поискате поправка или заличаване на личните ви данни, които са неточни или непълни.
 4. Право за изтриване – което означава, че при определени обстоятелства можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите записи. Изтриване на данните след вход в сайта може да направите от тук.
 5. Правото да ограничавате обработването – което означава, че при определени условия имате право да ограничите обработката на личните си данни.
 6. Право на възражение срещу обработката – което означава, че в някои случаи имате право да се противопоставите на обработката на вашите лични данни, например в случаите на директен маркетинг.
 7. Право на възражение срещу автоматизирана обработка – което означава, че имате право да се противопоставите на автоматизираната обработка, включително профилиране; и да не подлежи на решение, основано единствено на автоматизирана обработка. Това право можете да упражнявате винаги, когато има резултат от профилирането, което създава правни последици, които засягат или значително повлияват на вас.
 8. Право на преносимост на данни – имате право да получавате личните си данни във формат, който може да се чете от машината или ако е възможно, като директно прехвърляне от един профил към друг.
 9. Право на подаване на жалба – в случай, че откажем да подадем молба по силата на Правата за достъп, ние ще Ви предоставим причина защо. Ако не сте доволни от начина на обработване на молбата, моля свържете се с нас.
 10. Право за помощта на надзорния орган – което означава, че имате право на помощ от надзорен орган и правото на други правни средства за защита, като например предявяване на иск за вреди.
 11. Право на отказ от съгласие – имате право да оттеглите всяко дадено съгласие за обработка на личните ви данни.

Данните, които събираме

Информацията, която ни предоставите
Това може да е вашият имейл адрес, име, адрес за фактуриране, домашен адрес и т.н. – основно информация, която е необходима за доставка на продукт / услуга или за подобряване на потребителския ви опит с нас. Запазваме информацията, която ни предоставяте, за да коментирате или да изпълнявате други дейности на уебсайта. Тази информация включва например вашето име и имейл адрес.

Автоматично събрана информация за вас
Това включва информация, която автоматично се съхранява от „бисквитки“ и други инструменти за сесии. Например информацията за вашата кошница, вашия IP адрес, историята на пазаруването (ако има такава) и т.н. Тази информация се използва за подобряване на вашето клиентско изживяване. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, вашите дейности могат да бъдат регистрирани.

Информация от нашите партньори
Събираме информация от нашите доверени партньори с потвърждение, че имат правно основание да споделят тази информация с нас. Това са или информация, която сте им предоставили директно, или че те са събрали за вас по други правни основания. Вижте списъка с нашите партньори тук .

Публично достъпна информация
Можем да съберем информация за вас, която е обществено достъпна.

Как използваме вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни, за да:

 • ви предоставяме услугата. Това включва например регистрирането на профила ви; предоставяне на други продукти и услуги, които сте поискали; предоставяне на рекламни материали по ваше желание и комуникация с вас във връзка с тези продукти и услуги; комуникация и взаимодействие с вас; и ви уведомява за промени в услугите.
 • подобрите вашето клиентско изживяване;
 • изпълним задължение по закон или договор;

Ние използваме вашите лични данни на законни основания и / или с вашето съгласие.

Въз основа на сключване на договор или изпълнение на договорни задължения ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да ви идентифицираме;
 • да ви предоставя услуга или да ви изпращаме / предлагаме продукт;
 • да комуникираме за продажби или фактуриране;

Въз основа на легитимен интерес ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да ви изпратим персонализирани оферти * (от нас и / или нашите внимателно избрани партньори);
 • да администрираме и анализираме нашата клиентска база (покупателно поведение и история), за да подобрим качеството, разнообразието и наличността на предлаганите / предлаганите продукти / услуги;
 • да провеждаме анкети относно удовлетвореността на клиентите;

Докато не сте ни информирали друго, ние Ви предлагаме продукти / услуги, които са подобни или същите като поведението Ви за пазаруване / браузване, според вашите интереси.

С Ваше съгласие ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да ви изпращаме бюлетини и предложения за кампании (от нас и / или нашите внимателно подбрани партньори);
 • за други цели, за които сме поискали вашето съгласие;

Ние обработваме вашите лични данни, за да изпълним задълженията, произтичащи от закона и / или да използваме вашите лични данни за опции, предвидени от закона. Запазваме си правото да събираме анонимизирани данни и да използваме такива данни. Ние ще използваме данни извън обхвата на тази Политика само когато е анонимна. Запазваме Вашите платежни данни и друга информация, събрана за вас, толкова дълго, колкото е необходимо за счетоводни цели или други задължения, произтичащи от закона, но не по-дълго от 5 години

Можем да обработим Вашите Лични данни за допълнителни цели, които не са споменати тук, но са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани данните. За да постигнем това, ще гарантираме, че:

 • връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за по-нататъшна обработка;
 • допълнителната обработка не би навредила на вашите интереси;
 • ще има подходяща защита при обработка.

Ще Ви информираме за всякакви допълнителни обработки и цели.

Кой друг има достъп до личните ви данни

Не споделяме вашите лични данни с непознати. Лични данни за вас в някои случаи се предоставят на нашите доверени партньори, за да направите възможно предоставянето на услугата или да подобрите вашето клиентско изживяване. Споделяме вашите данни с:

Партньори за обработка:

 • няма

Нашите бизнес партньори:

 • няма

Свързани трети страни:

 • няма

Работим само с партньори за обработка, които са в състояние да осигурят адекватно ниво на защита на вашите лични данни. Ние разкриваме Вашите лични данни на трети лица или на държавни служители, когато сме законово задължени да го направим. Може да разкрием Вашите Лични данни на трети страни, ако сте ги дали съгласието си или ако има друго правно основание за това.

Как защитаваме вашите данни

Ние правим всичко възможно, за да запазим личните ви данни в безопасност. Използваме безопасни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (като HTTPS). Използваме анонимни и псевдоними, когато е подходящо. Наблюдаваме нашите системи за възможни уязвимости и атаки.

Въпреки че се стремим към всичко възможно, не можем да гарантираме на 100% сигурността на информацията. Обещаваме обаче да уведомим съответните органи за нарушения на данните. Ще ви уведомим и ако съществува заплаха за вашите права или интереси. Ще направим всичко възможно, за да предотвратим нарушения на сигурността и да помогнем на властите ако настъпят нарушения.

Ако имате профил с нас, имайте предвид, че трябва да запазите потребителското име и паролата си в тайна.

Деца

Ние нямаме намерение съзнателно да събираме информация от деца. Ние не насочваме децата към нашите услуги.

Бисквитки и други технологии, които използваме

Използваме „бисквитки“ и / или подобни технологии, за да анализираме поведението на клиентите, да администрираме уеб сайта, да проследяваме движенията на потребителите и да събираме информация за потребителите. Това се прави, за да персонализирате и подобрите своя опит с нас.

„Бисквитката“ е малък текстов файл, съхраняван на вашия компютър. Бисквитките съхраняват информация, която се използва за подпомагане на работата на сайтовете. Само ние имаме достъп до „бисквитките“, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате „бисквитките“ на ниво браузър. Изборът да деактивирате „бисквитките“ може да възпрепятства използването на определени функции от нашия уеб сайт.

Използваме „бисквитки“ за следните цели:

 • Необходими „бисквитки“ – тези „бисквитки“ са необходими, за да можете да използвате някои важни функции на нашия уеб сайт, като например влизане в профила. Тези бисквитки не събират лична информация.
 • Функционални „бисквитки“ – тези „бисквитки“ осигуряват функционалност, която прави използването на услугата по-удобно и прави възможно предоставянето на по-персонализирани функции. Например, те може да запомнят вашето име и електронна поща в коментарите, така че не е нужно да въвеждате тази информация следващия път, когато коментирате.
 • „Бисквитки“ на Google Анализ – тези „бисквитки“ се използват за проследяване на използването и ефективността на уебсайта и услугите ни
 • Рекламни „бисквитки“ – тези „бисквитки“ се използват за предоставяне на реклами, които са подходящи за вас и за вашите интереси. Освен това те се използват за ограничаване на броя пъти, които виждате реклама. Те обикновено се поставят на уебсайта чрез рекламни мрежи с разрешение от оператора на уебсайта. Тези „бисквитки“ запомнят, че сте посетили уебсайт и тази информация се споделя с други организации, като например рекламодатели. Често бисквитките за насочване или рекламиране ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

Можете да премахвате „бисквитките“, съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра. Друга възможност е да управлявате някои „бисквитки“ на трети страни, като използвате платформа за подобрение на поверителността, като optout.aboutads.info или youronlinechoices.com . За повече информация относно „бисквитките“ посетете allaboutcookies.org .

Използваме Google Анализ за измерване на трафика на нашия уебсайт. Google има собствена Декларация за поверителност, която можете да прегледате тук . Ако искате да се откажете от проследяването от Google Анализ, посетете страницата за отказване от Google Анализ </a >.

Информация за връзка

Надзорен орган
Имейл: kzld@cpdp.bg
Телефон: +359 2 915 3580

Промени в тази Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да направим промяна в тази Декларация за поверителност.
Последната промяна е направена на 1 юни 2018 г.