Разписание на ж.п. гара Панагюрище

Панагюрище-Пловдив

Потегля от гара Панагюрище в 5.15 ч. , пристига в Пловдив в 7.12 ч.

Потегля от гара Панагюрище в 11.05 ч. , пристига в Пловдив в 13.00 ч.

Потегля от гара Панагюрище в 17.00 ч. , пристига в Пловдив в 19.00 ч.

Пловдив – Панагюрище

Потегля от Централна гара – Пловдив в 8.28 ч., пристига на гара Панагюрище в10.32 ч.

Потегля от Централна гара – Пловдив в 14.35 ч., пристига на гара Панагюрище в16.29 ч.

Потегля от Централна гара – Пловдив в 19.55 ч., пристига на гара Панагюрище в21.50  ч.