Начало Общество 1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

СПОДЕЛИ

От 1988 г. всяка година на 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН (AIDS). СПИН е крайната фаза от развитието на инфекция, причинена от HIV (Human Immunodeficiency Virus). HIV проявява подчертан лимфотропизъм към Т- хелперните лимфоцити и в резултат от унищожаването им настъпва дезорганизация в цялата имунна система. В резултат на тежкия имунен дефицит се развиват опортюнистични инфекции (вирусни инфекции, паразитози, микози), различни неоплазми и неврологични увреди (HIV- свързана деменция и др.). Характерен е клиничният полиморфизъм в естествената еволюция на HIV- инфекцията.

Броят на живеещите с ХИВ в световен мащаб е около 37 милиона. Епидемиологичните данни сочат повече от 130 000 души диагностицирани серопозитивни в Източна Европа през 2017 г., най- висок ръст до момента в този регион. Същевременно статистиката е тревожна и по отношение на общия брой съобщени новооткрити случаи в цяла Европа през 2017 г. (159 000 души). В България от началото на 2018 г. са регистрирани 269 ХИВ позитивни лица, като най- голям е броят на инфектираните в София. Най- засегната е възрастовата група от 30-39 години, като преобладаващия брой заразени са мъже. Понастоящем, в глобален мащаб, се прилага съвременна комбинирана високоефективна антиретровирусна терапия, имаща за цел осигуряване на трайна вирусна супресия и подобряване качеството на живот на хората, живеещи с тази инфекция. За предпазване от заразяване е изключително важно избягването на рискови практики, широката здравна просвета и профилактично изследване. Първичното тестиране (скрининг) има за цел ранно откриване на заразените чрез доказване в кръвта на anti HIV антитела.

Във Вирусологичната лаборатория на МБАЛ „Уни Хоспитал“ в град Панагюрище се извършва серологично изследване за детекция на anti HIV антитела. Всеки желаещ може да провери своя ХИВ статус, като резултатът се получава в деня на изследването.