Начало Общество 11549 семейства от областта са получили помощ за отопление

11549 семейства от областта са получили помощ за отопление

СПОДЕЛИ

Oбщо 11549 са семействата от област Пазарджик, които са подпомогнати с целева помощ и с еднократна финансова подкрепа за отопление през тази зима, сочат данните на Регионалната дирекция за социално подпомагане към 9 декември 2021 г. От тях 11 254 са получили целева помощ за отопление за петте месеца на отоплителния сезон в размер на 523.55 лв., а одобрените за получаване на еднократната финансова подкрепа от 300 лв., въведена от служебното правителство са 295. Отпусната сума е в размер на общо 5 980 531, 70 лева.

И през тази година най-много са отпуснатите целеви помощи за отопление с твърдо гориво (дърва и въглища). От 12-те общини в областта само в Пазарджик и Панагюрище малка част  от  правоимащите са пожелали подпомагане за отопление с електроенергия и само един пазарджиклия е предпочел помощ за природен газ. Най-голям брой са получилите целева помощ за отопление в общините Велинград – 3 010, Пазарджик – 2 899 и Септември – 2 203.

От Дирекциите „Социално подпомагане“ в област Пазарджик подпомагане с целева помощ и с еднократна финансова подкрепа за отопление през тази зима са отказали на 3 906, т.к. не са отговаряли на условията за отпускане на тази социална помощ.

Еднократната финансова подкрепа за отопление в размер на 300 лв. е въведена от служебното правителство, което осигури и допълнителни разходи за изплащането ѝ. Тя е предназначена за всички, на които е отказано отпускането на целева помощ за отопление поради превишаване на определения диференциран доход с до 30 лева или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“, която да е активна и към 1 ноември. От нея се възползваха и хората, които отговарят на критериите, но не са кандидатствали за нея в определения за това срок – до 31 октомври 2021 г. На правоимащите заявили получаването на помощта по банков път тя вече е по сметките, а от днес започва изплащането и за тези, които са пожелали да я получат чрез „Български пощи“ ЕАД. Важно е да се знае, че тази помощ е еднократна и трябва да бъде получена от пощенските клонове в срок до 23 декември тази година включително.

Ако някой няма възможност да получи лично помощта си в пощенския клон, това може да направи негов роднина или близък с нотариално заверено пълномощно.

Неполучените средства за еднократна финансова подкрепа се възстановяват в държавния бюджет.

 

*РДСП – Пазарджик