Начало Общество 12 септември e Ден на програмиста

12 септември e Ден на програмиста

СПОДЕЛИ
restorant

На 12 септември сe отбелязва Денят на програмиста. Той е официален празник в Русия (от 2009 г.) и неофициален празник на всички програмисти по света. Отбелязва се на 256-я ден от годината. Числото 256 (256 = 2 на осма степен) е избрано, защото това е максималният брой стойности, който може да се кодират с помощта на един байт (8 бита).През високосните години този празник се пада на 12 септември, през невисокосните – на 13 септември.Уточнение: В рамките на един байт (осем бита), най-голямото десетично число, което може да се запише в двоичен формат е 255. Като се брои и нулата, възможните числа които могат да се запишат са 256.Празникът на българския програмист е на 4 октомври – рождената дата на Джон Атанасов. Според правителството, обявяването на този ден за професионален празник на компютърните специалисти ще бъде стимул за работата им и признание за постиженията им.