Начало Бизнес „Асарел“ участва в националната конференция „Екологични аспекти в минерално-суровинния отрасъл“ в Етрополе

„Асарел“ участва в националната конференция „Екологични аспекти в минерално-суровинния отрасъл“ в Етрополе

СПОДЕЛИ
Мениджъри и специалисти от „Асарел-Медет“АД се включиха в националната конференция „Екологични аспекти в минерално-суровинния отрасъл на България“, която се провежда на 16 и 17 май в Етрополе. Организатор е Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, а домакин -„Елаците-Мед“АД. Събитието привлече десетки участници от академичната общност, държавни институции, проектантски организации и водещи компании в страната.
Конференцията беше открита от д-р инж. Ивайло Николов, генерален директор на „Елаците-Мед“АД. Той благодари на НТС по минно дело за предоставената възможност водещите компании от минната индустрия, която е от ключово значение за прехода към нисковъглеродна икономика, да обсъдят общи проблеми и работещи решения.
Изпълнителният директор на „Асарел-Медет“АД инж. Николай Пелтеков поздрави участниците и отбеляза, че това събитие потвърждава целите, които компаниите от бранша си поставят – най-високи стандарти за опазване на природата, внедряване на иновации и нови изследователски проекти. „Тези конференции са много полезни за целия ни бранш, защото дават възможност не само да обменим добри практики, да видим докъде сме стигнали и къде можем да надграждаме, но също така и да се запознаем с най-новите научни постижения в различните области на минното дело“, каза още инж. Пелтеков.
Председателят на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара инж. Драгомир Драганов поздрави участниците и акцентира върху приноса на предприятията от минерално-суровинната индустрия, които създават продукция за над 4,3 милиарда лева годишно.
Днес на форума ще бъдат представени 16 научни доклада, в които се разглеждат добрите практики в областта на екологичната устойчивост и управлението на природните ресурси. Инж. Мариела Джиджинкова – ръководител отдел „Екология“ в „Асарел-Медет“АД, откри първата пленарна сесия. Тя представи проекта за интегрирана и съвместна работа на двете пречиствателни станции на компанията – за руднични и дренажни води.
„С внедряването на тази нова технология се създава възможност за пълно автоматизиране на процеса на пречистване и за пълноценно използване на пречиствателните мощности, в зависимост от качеството и дебита на постъпващите води. Това осигурява висока сигурност на пречистването, спазване на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно условията в комплексното разрешително, и заустване на пречистени води, отговарящи на нормативните стандарти“, обясни инж. Джиджинкова, като представи резултатите от проекта.
Геологът Десислав Иванов от отдел „Минно инженерство” запозна участниците с международния научно-изследователски проект AGEMERA – за проучване на потенциала на Европа по отношение на критичните суровини. „Асарел-Медет“АД е единствената българска индустриална компания, която участва в иновационното проучване, в партньорство с Геологическия институт към БАН. „Световното търсене на критични суровини бързо нараства, поради прехода към по-екологични технологии, производството на зелена енергия и стремежа към по-дигитален свят. Целта на проекта е да повиши геоложкото разбиране на изследваните рудни райони и да подобри техните генетични модели. Европейският съюз ще има повече информация за критичните суровини като основна руда или странични продукти“, обясни инж. Десислав Иванов и представи извършените и предстоящите изследвания в рудник “Асарел”.
Форумът продължава и утре – 17 май, с посещение на рудник „Елаците“ и запознаване с новата пречиствателна станция на дружеството. През миналата година „Асарел-Медет”АД беше домакин на първата научна конференция за съвременно управление на хвостохранилищата, която беше организирана в Панагюрище от Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.