Начало Без категория 148 години от рождението на Гоце Делчев

148 години от рождението на Гоце Делчев

СПОДЕЛИ

Георги Николов Делчев, известен като Гоце Делчев, е роден на 23 януари 1872 г. в Кукуш, който по това време се намира в пределите на Османската империя.

Завършва прогимназия в родния си град, след което продължава образованието си в Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“.

През 1891 г. постъпва във Военното училище в София, но заради участието му в социалистически кръжок е изключен и от 1894 г. е учител в Щип, където работи и Дамян Груев, един от основателите на организацията Български македоно-одрински революционни комитети, преименувана по-късно на Вътрешна Македоно-одринска революционна организация. Гоце Делчев е привлечен в организацията от Даме Груев и се превръща в неин фактически ръководител.

Основната идея на ВМОРО, е че освобождението на Македония и Одринско е възможно чрез общо въоръжено въстание. Като своя първоначална цел организацията си поставя автономията на Македония и Одринско в рамките на Османската империя.
През 1895 г. Гоце Делчев напуска учителството и се отдава изцяло на революционна дейност.

Той е един от първите организатори на пограничните пунктове на организацията в Пиринска Македония – Кочериново, Рила, Кюстендил, Дупница и др. и на нелегалните канали към вътрешността на Македония. През 1896 участва в работата на Солунския конгрес на ВМОРО и заедно с Гьорче Петров изработва програмата и устава на организацията, който предвижда изграждането ѝ на демократични основи.

След конгреса Гоце Делчев е избран за задграничен представител, подвижен член на ЦК на ВМОРО. Той полага големи усилия за изграждане на революционната мрежа, както и за снабдяването на организацията с оръжие.

През 1899 г. по инициатива на Гоце Делчев се пристъпва към изграждането на четническия институт на ВМОРО, който изиграва изключително важна роля за по-нататъшното ѝ масовизиране и революционизиране.

Като главен ревизор на четите Гоце Делчев предприема няколко обиколки из Македония и Одринска Тракия