Начало Общество 15 октомври е Световен ден на жените от селските райони

15 октомври е Световен ден на жените от селските райони

СПОДЕЛИ

15 октомври е Световен ден на селските жени. Обявен е по време на 62-та сесия на Общото събрание на ООН, съгласно резолюция от 18 декември 2007 г. Идеята на международната организация е да привлече вниманието към проблемите на селските жени.

Инициативата започва по време на Конференцията на ООН за жените през септември 1995 година в Пекин. Отбелязването на празника се счита за практичен начин за получаване на признание и подкрепа за многофункционалността на жените в селските райони, които са предимно земеделски производители и дребни предприемачи.

Селските жени са около една четвърт от населението на света и тяхната роля е изключително ценна, защото те са в основата на благополучието за техните семейства и изобщо за развитието на икономиката в селските райони.

Инициативният комитет към ООН е решил Световният ден на жените в селските райони да бъде на 15 октомври – ден преди Световния ден на прехраната, заради решаващата роля на селските жени в производството на храни и сигурността на храните.

Целта на празника е да се осигури на селските жени и техните организации възможност за популяризиране проблемите на жените в селските райони, като се насочи вниманието на правителствата и организации с обществено значение към тях и да се насърчават действия в тяхна подкрепа.

Инициативата за това как да празнуват този ден е оставена на отделни организации и общности, в съответствие с техните собствени традиции и изисквания.