Начало Общество 22 трайно безработни младежи се реализираха в „Асарел-Медет”АД

22 трайно безработни младежи се реализираха в „Асарел-Медет”АД

СПОДЕЛИ
restorant

Asarel_Ot-samolet_2011_IMG_0057-3

Общо 22 безработни младежи на възраст до 29 години са започнали работа в „Асарел-Медет“АД в периода 2011-2015 година. От тях 19 са с висше образование, а 3-ма със средно. Специалистите са намерили своята реализация със съдействието на Бюрото по труда в Панагюрище по различни програми за насърчаване на младежката заетост.

За 2016 година „Асарел-Медет“АД подаде заявка в Агенцията по заетостта за разкриване на още две работни места за стажуване на специалисти с висше образование до 29-годишна възраст по процедура „Младежка заетост“. Искането вече е получило одобрението на Агенцията и предстои сключване на договор със стажантите.