Начало Местна власт ОИК прекрати пълномощията на съветничката Динка Ганчева

ОИК прекрати пълномощията на съветничката Динка Ганчева

СПОДЕЛИ
Ганчева

Решение на ОИК – Панагюрище прекратява пълномощията на общинската съветничка Динка Ганчева, защото не ходи на работа

Общинската избирателна комисия (ОИК) взе решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник от групата на БСП Динка Атанасова Ганчева. на основание чл. 30, ал.6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т.5 от ЗМСМА.

До мярката се стига след постъпило писмо № ОС- 01-65/11.09.2019 г. от председателя на Общинския съвет в Панагюрище Христо Калоянов, с което той иска прекратяване на пълномощията на Ганчева заради нарушаване на разпоредбата по чл. 30, ал.4, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 18, ал.1, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Панагюрище. Към писмото си Калоянов е приложил и съответните заверени копия на присъствени списъци от проведените редовни заседания на Общински съвет за месеците май, юни и юли, на които съветничката не се е явила.

С официално уведомление Динка Ганчева е била известена на 12 септември за предприетите спрямо нея действия от председателя на местния парламент, но не се е възползвала от регламентирания тридневен срок за възможността да направи писмено възражение пред ОИК – Панагюрище.

Така ОИК – Панагюрище взе решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Ганчева. На нейно място в Общинския съвет влиза Стоян Георгиев Палийски.