Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 18 декември

Общинският съвет ще заседава на 18 декември

СПОДЕЛИ
Панагюрище бизнес, общински съвет, съветници
Реклама
финанси

Общинският съвет ще проведе редовното си заседание на 18.12. 2019 г. от 15.00 часа.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на делегат от Община Панагюрище за участие в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България.
2. Определяне на представител от Общински съвет-Панагюрище в
Националната асоциация на председателите на Общински съвети в
Република България.

3. Определяне на представител от Общински съвет-Панагюрище в Областния
съвет за развитие на Област Пазарджик
4. Определяне на представител от Общински съвет-Панагюрище в Областния
съвет за намаляване на риска от бедствия на Област Пазарджик.
5. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2019 година.
6. Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
7. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд –
Панагюрище, мандат 2020-2024 година.