Начало Общество Съобщение от „В и К-П” ЕООД гр.Панагюрище

Съобщение от „В и К-П” ЕООД гр.Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

Уважаеми абонати на ВиК,

Уведомяваме Ви, че съгласно Наредбата на Министерски съвет за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол по чл. 28 от Закона за измерванията, всички индивидуални водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и да отговарят на изискванията на Закон за измерванията.

Всеки водомер трябва да е преминал през първоначална проверка за точност и да има фабрична (оловна) пломба или стикер, залепен на корпуса му. На пломбата е маркирана годината на последната проверка (първоначална или последваща). При наличието на стикер, на него е маркирана годината, през която трябва да се извърши следващата проверка. Последващата проверка на водомерите (след монтирането им на инсталацията) се извършва периодично или след ремонт.

 Съгласно Заповед № А-412/16.08.2004г. на ДАМТН, периодична проверка на индивидуалните водомери се прави на всеки 5 години (номинален разход Qn: 5m3/h ), за сметка на потребителя.