Начало Местна власт 9 018 002 лв е стойността на проекто-капиталовата програма на общината за...

9 018 002 лв е стойността на проекто-капиталовата програма на общината за 2021 г

СПОДЕЛИ

Голяма част от новите обекти са в селата от общината

9 018 002 лв е стойността на проекто-капиталовата програма на общината за 2021 г. В цифрата влизат преходни обекти от 2020 година на стойност 4 612 636 лв и нови обекти и активи за 2021 г на обща стойност 4 405 366 лв.

Голяма част от новите обекти, включени в инввестиционната програма, са улици, тротоари и паркове, намиращи се в селата от общината.

Реклама

Така например за реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с. Попинци, с. Левски и с. Баня, са предвидени 1 107 967 лв. За ремонт на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий -1912“ с. Оборище – 395 178 лв. Други 59 500 лв са предвидени за благоустрояване на ул. „Вран камък“-продължение, с. Оборище.

За благоустрояване на ул. „Георги Димитров“, ул. „Чайка“ и
уширение пред гробищен парк в с.Елшица са планирани 47 450 лв.

Благоустрояването на ул. „Атанас Попов“ и ул. „Здравец“ в
с.Левски ще е на стойност 47 100 лв.

В с.Попинци за подмяна на водопровод на част от улица
„Г.Димитров“ и част от ул. „Петко Д.Петков“ са планирани 79 200 лв.

В село Поибрене за благоустрояване на ул.“Слатина“ – са предвидени 49 650 лв.

В с.Баня за частична подмяна на водопровод и изграждане на
подпорни стени по ул.“Стоян Королеев“ – 47 000лв

В с.Бъта- за частична подмяна на водопровод по ул.“Георги
Павлов“ – 56 350 лв.

За благоустрояване на пътна и тротоарна настилка на ул. „Васил Левски“, с. Панагюрски колонии са предвидени 100 000 лв, а за изграждане на детска площадка – 11 000лв.