Начало Здраве Световен ден за борба с туберкулозата е днес

Световен ден за борба с туберкулозата е днес

СПОДЕЛИ

На 24 март 1882г. великият немски учен д-р Робeрт Кох, съобщава пред Берлинското физиологично дружество, че е открил, изолирал и идентифицирал причинителя на туберкулозата: Mycobacterium tuberculosis. Сто години по-късно Световната здравна организация (СЗО) обявява 24-ти март за Световен ден за борба с туберкулозата.

Туберкулозата е заразно заболяване с обществена значимост. Най-често засяга белите дробове. Разпространява се по въздушно капков път, когато болният кашля, киха, говори или пее. Не всеки човек инфектиран с M.tuberculosis развива болестта – може да се наблюдава и състояние на латентна туберкулозна инфекция. При нея човекът не е болен и не може да заразява други хора. Около една трета от населението на земята е с латентна форма, като за около 10% от тях съществува вероятността да се разболеят, т.е. да развият активна форма на туберкулоза. Всеки болен, който не се лекува, може в продължение на една година, да зарази още 10-15 човека. Най-честите симптоми на активна белодробна туберкулоза са кашлица, с отделяне на кървави храчки; болки в гърдите; обща отпадналост; загуба на тегло; безапетитие; субфебрилна температура; нощни изпотявания и др. Туберкулозата е лечимо заболяване. Лекува се по специална схема в 6 месечен курс с няколко противотуберкулозни лекарства –  под непрекъснато наблюдение и подкрепа.

В края на 20-ти век бяха регистрирани случаи на мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB), причинена от бактерии, които не се повлияват от двете най-мощни противотуберкулозни лекарства: изониазид и рифампицин. MDR-TB е лечима с помощта на втора линия лекарства. Въпреки това, възможностите за лечение са по-ограничени и изискват по-продължителна терапия, която е скъпа, токсична и със странични ефекти.

В началото на 21-ви век бяха регистрирани първите случаи на туберкулоза с екстензивна резистентност (XDR-TB), когато се наблюдава допълнителна резистентност към флуорохинолони и поне един инжекционен антибиотик като амикацин, канамицин и капреомицин.

В България през последните няколко години се наблюдава постепенен спад на заболяемостта от туберкулоза, каквато е и световната тенденция. От население 7 202 198 (EUROSTAT, към 10.08.2016г.), абсолютният брой на заболелите от туберкулоза през 2015г. е бил 1 660, от които 1 463 (88,1%) са били нови болни. Заболяемостта от туберкулоза е била 23,0 на 100 000 души население.  С белодробна туберкулоза са регистрирани 1 236 (74,5%), а само 10 човека (0,6%) от болните са били с чуждестранен произход. Случаите с MDR-TB са били 24, от тях 4 с XDR-TB. Тествани за HIV са били 1 311 (79,0%) болни от туберкулоза, като HIV позитивен е бил само един пациент (0,1%). (Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2017. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe).

Националната референтна лаборатория по туберкулоза в Националния център по заразни и паразитни болести е създадена през 2005г. Тук се потвърждават всички случаи на MDR-TB и XDR-TB, както и се осъществява Външна оценка на качеството на работата на туберкулозната лабораторна мрежа в цялата страна (лабораториите в лечебните заведения, осъществяващи диагностика, лечение и контрол на туберкулозата в България). Всички консумативи и реактиви, свързани с микробиологичната диагностика на туберкулозата се закупуват със средства на Националната туберкулозна програма и на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.