Начало Общество Академия за млади доброволци в ДЦДВХУ „Дъга“

Академия за млади доброволци в ДЦДВХУ „Дъга“

СПОДЕЛИ

 

BCKПрез 2016 година в ДЦДВХУ „Дъга” гр. Панагюрище стартира „Академия за млади доброволци”. Нейната цел е младежите от БМЧК гр. Панагюрище да бъдат запознати  по-подробно с  различните видовете заболявания/състояния при децата посещаващи дневния център и да придобият по-голяма увереност в общуването с тях по време на приятелски срещи и съвместните занимания.

На 05.02.2016 год. се проведе първото „обучение“ на младежите от  БМЧК гр. Панагюрище на тема: „Насоки за работа с деца с  аутизъм”. Лекцията изнесе г-жа   Нина Калоянова, психолог в „Дъга“. На доброволческата организация бяха дадени конкретни практически насоки за работа с деца от аутистичния спектър – как да привлекат вниманието на детето, да усетят негативизъма у него, да реагират при отдръпване, да усетят това, което детето желае да направи в заниманието или играта така, че да не предизвикат фрустрация у него. Запознати бяха с трите вида основни симптоми, по които да ги разпознаят – нарушението на социалните взаимоотношения, нарушенията на речта и езика, повтарящи се, стереотипни действия.

На 04.04.2016 год. се проведе следващото обучение на младежите на тема:  „Церебрална парализа – познаване на състоянието, проблемите и подходите при работа със засегнатите лица”. Лекцията изнесе г-н Стойчо Атанасов, рехабилитатор в  дневния център. Присъстващите бяха запознати с нормалните процеси на развитие на децата и очакваните отклонения при церебралната парализа. Представена бе същността на заболяването, както и връзката между мозъчното увреждане и съответните двигателни затруднения. Обучението завърши с практическа част – демонстрация с потребители.