Начало Здраве Апортираха общински имоти в капитала на ДКЦ 1

Апортираха общински имоти в капитала на ДКЦ 1

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Няколко имоти частна общинска собственост бяха апортирани в капитала на „Диагностично-консултативен център І- Панагюрище” ЕООД. Това решение взеха панагюрските общински съветници по време на заседанието си миналата седмица. Зам.-кметът на общината Георги Павлов припомни, че през 2012 г. е открита процедура за приватизация на 90% от капитала на ДКЦ 1 – Панагюрище. При подготовката на правния анализ и приватизационната оценка на лечебното заведение се поставя за решаване следния въпрос – сградата на поликлинаката е 100 процента собственост на дружеството, което ще се приватизира. Обособени части са включени в имуществото на дружеството, а други обособени части са общинска собственост, каза Павлов и посочи, че по тази причина могат да възникнат проблеми в хода на бъдещата приватизация.Те биха могли да засегнат инвестиционната програма на бъдещия приватизатор, а също и да затруднят общината. Това е причината въпросните обособоните части на сградата на лечебното заведение да бъдат апортирани в капитала на дружеството. Това са масивна двуетажна сграда, обособени части на първия, втория и третия етаж, 36.52% идеална част от подпокривното пространство. Масивната триетажна сграда, в която се намират цитираните недвижими имоти е построена върху поземлен имот с площ 2212 кв. м, припомни още Павлов.