Начало Общество „Асарел-Медет” АД финансира залесяването на 66 декара в Средногорието

„Асарел-Медет” АД финансира залесяването на 66 декара в Средногорието

СПОДЕЛИ

В навечерието на Световния ден на околната среда 5 юни  „Асарел –Медет” АД реализира поредната си ежегодна екологична инициатива, чрез която дава принос за опазването и възстановяването на природата и извън територията на община Панагюрище.

Израз на социално-отговорнота политика на дружеството е подписаното споразумение за съвместни възобновителни дейности с Държавно горско стопанство-Панагюрище. Компанията осигурява финансиране в размер на 50 000 лв.  за  залесителни мероприятия на 66 дка в Средногорието. Терените са в района на община Панагюрище –  край с. Левски и с. Поибрене, както и в близост до град Стрелча.

Програмата включва предварително почистване на участъците, обработка на почвата, залесяване и последваща контролна дейност. Почвоподготовката и залесяването с бял бор и дъб вече приключиха успешно. Посадъчният материал бе осигурен от Горското стопанство и съобразен с типовете месторастения, надморската височина и спецификата на  района. Според партньорското споразумение мониторингът ще продължи през следващите три години.

Същевременно „Асарел-Медет” има своя дългогодишна програма за пълна рекултивация и възстановяване на нарушените площи, включваща и периода след приключване на добивните дейности. Паралелно с това ежегодно се провеждат рекултивационни мероприятия на територията на промишлената площадка. Категоричен израз на осъзнатата отговорност на компанията към природата са модерната екологична стратегия, съвмременният мониторинг и непрекъснатият стремеж да се внедряват световните новости в управленито и възстановяването на природните ресурси. Само през настоящата година за изпълнението на  програма „Екология” са планирани 6 млн. лева, а в следприватизационния период от 1999 до 2012 г. реализираните екологични проекти са за над 60 млн. лв.