Начало Общество Асарел-Медет“АД: Гарантираме пълната безопасност на проучванията

Асарел-Медет“АД: Гарантираме пълната безопасност на проучванията

СПОДЕЛИ
Информационна среща на ръководството на „Асарел-Медет“АД с жителите на село Попинци се проведе на 8 май в залата на читалище „Искра-1872“.
Сред присъстващите бяха бившите кметове на Попинци Мария Шопова и Нона Загорска, както и директорът на основно училище „Отец Паисий“ Ненка Загорска.
Председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството инж. Делчо Николов представи намеренията на компанията за геолого-проучвателни дейности, които предвиждат прокарването на 11 геоложки сондажа в площ „Коминското чукарче“ за една година.
Той гарантира пълната безопасност на проучванията и липсата дори на минимални рискове за околната среда, здравето и живота на хората, каквито спекулации се разпространяват. Като гаранция инж. Делчо Николов предложи сключването на меморандум, в който компанията поема ангажимент да изпълни геоложките проучвания съгласно най-добрите европейски и световни практики за опазване на околната среда и рекултивация, а в случай на неизпълнение – да изплати обезщетение на жителите на Попинци, чийто размер да бъде определен от хората, които живеят в селото. Изпълнителният директор на „Асарел-Медет“АД отхвърли категорично слуховете, че дружеството има намерения да добива златните залежи в местността Петелово.
Забравете за Петелово, забравете за златото, нашият интерес е само и единствено към проучвания за медно-порфирни руди в „Коминско чукарче“, заяви инж. Делчо Николов.
На срещата присъстваха още инж. Иван Чолаков – директор „Производствeно-технически дейности“, инж. Ивайло Василев – директор „Инвестиционни проекти и развитие“, Ана Финджикова – директор „Човешки ресурси“ и инж. Мариела Джиджинкова – ръководител на отдел „Екология“.
Следващата информационна среща ще се състои на 10 май, от 18:30 часа в читалище „Искра-1872“- с. Попинци. След края на дискусията присъстващи в залата споделиха, че противници на проекта са посещавали домовете, за да увещават хората да не присъстват на информационните срещи на компанията.