Начало Бизнес „Асарел-Медет“АД набира оферти за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи

„Асарел-Медет“АД набира оферти за избор на фирма-купувач на бракувани маломаслени прекъсвачи

СПОДЕЛИ

„Асарел-Медет“АД продава демонтираните при модернизация на подстанциите в дружеството 165 броя маломаслени прекъсвачи от тип АК, заедно с количките на които са монтирани. Маломаслените прекъсвачи по типове са както следва:

  • тип АК 10/800/20 – 90 бр.
  • тип АК 10/1250/20 – 21 бр.
  • тип АК 10/2000/20 – 54 бр.

Същите са въведени  в експлоатация в периода 1981÷1993 година.

Продажбата се извършва пакетно на цялото количество прекъсвачи. Цената се определя на база тегло, след натоварване и претегляне на автокантара на дружеството.

Минимална продажна цена: 2 425 лв/тон без ДДС.

 

Офертите с Вашето предложение се подават в срок до 15.11.2017г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за закупуване на маломаслени прекъсвачи“ със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия
  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За контакти: Даниела Ранчева – тел.: 0357/60 435, 0889/10 70 90

За технически въпроси: инж. Стоян Цоцорков – тел.: 0888/999 758