Начало Бизнес „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД ОБЯВЯВА ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД ОБЯВЯВА ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

369
0
СПОДЕЛИ
restorant

Студенти и млади специалисти могат да кандидатстват за платен стаж

Лидерът в българския рудодобив „Асарел-Медет“АД и през тази година ще отвoри вратите си за студенти и млади специалисти, които търсят своето професионалнo бъдеще и реализация в Панагюрище. За 15-а поредна година компанията обявява своята лятна стажантска програма, чиято цел е изявени студенти да придобият практически професионален опит и мотивация за личностно развитие.
През 2018 г. Стажантската програма ще стартира през месец юли и ще протече под наслов „МЕЧТАЙ, ВЯРВАЙ, ОПИТАЙ!“.

Какво предлагаме на студентите и младите специалисти, които ще кандидатстват за летен платен стаж?
– Да бъдете част от нашия екип за период от 1 до 3 месеца (юли-септември);
– Да работите рамо до рамо с доказани професионалисти;
– Да участвате в актуални проекти;
– Да получите шанс, като кандидатствате за стипендия или работа при показани отлични резултати;
– Да получите сертификат и месечно възнаграждение след успешно завършен стаж.
Какво очакваме?
– Да сте дипломанти или студенти след трети курс в сферата на минно-геоложките науки, електро и минно инженерство, автоматизация на производството, информационни технологии, финансово-счетоводни дейности и управление на човешките ресурси;
– Да имате отлична компютърна грамотност;
– Да имате отлични комуникативни умения, инициативност и организираност;
– Да имате желание за работа в екип и амбиции за реализация във водеща българска компания.
Как да кандидатствате?
Молба, автобиография и мотивационно писмо на е-mail: sboev@asarel.com, pbox@asarel.com; или пощенски адрес: 4500 гр. Панагюрище, пл. „Асарел“. Документите се адресират на вниманието на Дирекция „Човешки ресурси“, отдел „Персонал“. В тях ясно трябва да се посочат областта, в която кандидатът предпочита да се развива, както и периодът за провеждане на стажа, за който кандидатства. Срокът за подаване на документи е до 1 юни 2018 г.
Телефон за контакти и допълнителна информация: 0357/ 60367