Начало Бизнес „Aсарел-Медет“АД продава употребявано оборудване

„Aсарел-Медет“АД продава употребявано оборудване

СПОДЕЛИ

гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

№ по редМарка / Вид оборудванеГодина на въвеждане в експлоатацияПробег/

отработени часове

Мин. цена 

в лв. без ДДС

1.Багер Либхер  902А №1 с.№ 356/2663199424 697 mh16 810

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

 Офертите се подават в срок до 28.07.2021 г. по един от следните два начина:  

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на багер Либхер №1

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“ 

  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на директор „Одит и контрол“. 

За оглед на активите и допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.