Начало Бизнес „Асарел Панагюрище Здраве“ АД продава оборудване

„Асарел Панагюрище Здраве“ АД продава оборудване

СПОДЕЛИ
restorant

„АСАРЕЛ ПАНАГЮРИЩЕ ЗДРАВЕ“ АД
гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

Автоматизирана система
за микробиологични посявки Previ Isola

Производител: фирма bioMerieux – САЩ
Въведена в експлоатация: м. юли 2016година
Състояние: отлично
Местонахождение: „МБАЛ – Уни Хоспитал“, гр. Панагюрище

Продажбата ще се извърши чрез набиране на оферти.
Начална цена: 154 500 лв. без ДДС

Офертите се подават в срок до 26.10.2018 г. по един от следните два начина:
• Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на Автоматизирана система за микробиологични посявки Previ Isola“, със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“
• Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.
Оглед може да се извърши всеки работен ден от 8:00 ч. до 15:30 часà.
Лице за контакти по технически въпроси и за извършване на огледи:
д-р Мариана Ашикян, Началник микробиологична лаборатория
тел. 0886 84 83 11