Начало Местна власт Аварийно разкопаване на ул.“Петър Горанов“ за възстановяване на оптичен кабел

Аварийно разкопаване на ул.“Петър Горанов“ за възстановяване на оптичен кабел

СПОДЕЛИ

В писмо до кмета на община Панагюрище г-н Желязко Гагов „А 1 България“ ЕАД уведомява днес, че, във връзка с възникнала повреда  на съществуващ оптичен кабел на ул.“Петър Горанов“, бл.11 – вход А и Б, и бл.12 – вход А и Б, ще бъде извършено  аварийно разкопаване с цел неговото възстановяване. 

Аварийните работи ще бъдат извършени от 11 юли 2024 г. до 14 юли 2024 г. включително, като всички разходи по възстановяването ще са за сметка на „А 1 България“ ЕАД.