Начало Общество Българо-германска платформа ще се грижи за реинтеграцията на бивши затворници

Българо-германска платформа ще се грижи за реинтеграцията на бивши затворници

СПОДЕЛИ
restorant

Вчера в Историечския музей се проведе Кръгла маса за представяне на Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители. Събитието е част от проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”, който се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, в партньорство с германската организация xit GmbH и Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Основна цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждането между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване на правонарушители, обясни координаторът от Фонд – ИГА, Пазарджик, Мариана Бойрикова, която откри форума. Проектът бе представен от Димитър Русинов – програмен директор на Фонд – ИГА. Постепенната синхронизация на българското законодателство с европейските стандарти създава възможности за успешен трансфер на добри практики от развитите европейски страни. На базата на опита на партньорските организации, е възможно в условията на съществуващата в България законодателна и институционална рамка, да бъде изградена по модел на партньорската организация от Германия мрежа за реинтеграция на бивши затворници в обществото и на пазара на труда, стана ясно в хода на дискусията. На нея присъстваха представители на община Панагюрище, както и на всички институции, имащи отношение към темата за интегрирането в обществото на правонарушители.