Начало Общество БЧК-Панагюрище се ползва с авторитет и доверие от жителите на града и...

БЧК-Панагюрище се ползва с авторитет и доверие от жителите на града и общината (ВИДЕО)

СПОДЕЛИ
restorant

Известно е, че мисия и цел на БЧК е да служи на хората в нужда, да предотвратява и намалява човешкото страдание във всичките му форми, да осигурява уважение към човешката личност, да работи за предпазване от болести и акцентира на здравословния и социално-активен начин на живот и да подпомага тези, които имат нужда от помощ.

В тази връзка, по време на Отчетното събрание на БЧК-Панагюрище за 2017 г., бяха направени адекватна оценка на състоянието на организацията и бяха набелязани нужните практически стъпки за посрещане на предизвикателствата от председателя на БЧК тук Нора Кунчева.

На територията на община Панагюрище функционират 20 дружества на БЧК. Според актуализирания списък на членовете в организациите към момента в тези дружества има 1157 члена. Общият брой на доброволците в тях е 83 човека.

Общинското ръководство е провело 4 заседания за годината, на които са обсъдени текущи въпроси и са взети 11 решения. Всичките са изпълнени и е отчетен резултата от проведените дейности.

Жителите на града и общината свикнаха да виждат червенокръсците –млади и възрастни- в различни акции, да разпознават дейността им в многообразието от дейности на неправителствени организации и да им благодарят за милосърдието. Общинската организация се ползва с авторитет и влияние сред членовете си и жителите на Общината и това е резултат от денонощния труд в полза на хората, от умелото ръководство на Общинския съвет и неуморният труд на координатора на организацията- Павлинка Дундарова.

През 2017 година получената и раздадена хуманитарна помощ в общинската организация на БЧК достига до:

  • 36 инвалиди;
  • 76 деца от социално слаби семейства;
  • 59 деца в неравностойно положение;
  • 113 възрастни и лежащо болни хора;
  • 20 социално слаби и безпризорни, скитащи хора;
  • Над 100 семейства от ромския етнос.

Доклад на контролната комисия прочете Парашкева Шиндарова, а част от присъстващите изказаха своето удовлетворение от дейностите си като доброволци.

Г-жа Кунчева представи и плана за работа на Общинския съвет на БЧК-Панагюрище за 2018 година.

Официален гост на събитието беше председателят на Областния съвет на БЧК Димитър Петков, който припомни, „че БЧК е огромно семейство, чиито членове са се отдали на каузата на помагат на хоата в беда.“

По повод 140 години от съществуването на червенокръстката организация г-н Попов подари на БЧК – Панагюрище часовник.