Начало Общество Белишки e определен за зам.-представител на Камаратa на регионите на Съвета на...

Белишки e определен за зам.-представител на Камаратa на регионите на Съвета на Европа

29
0
СПОДЕЛИ
restorant
kmet
На днешното си редовно заседание правителството актуализира процедурата, с която се определя българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и утвърди нейния състав за мандата 2016-2020 г., съобщават от пресцентъра на МС. Промяната е свързана с изискването всяка държава-членка на Съвета на Европа до два месеца преди обновителната сесия на Конгреса да приеме и представи за одобрение на Генералния секретар на Съвета на Европа процедура (или промяна в нея) за избор на делегати, а до шест седмици – състава на делегацията.
Според изискванията на Хартата и задължителната резолюция на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, делегацията се състои от петима делегати и един зам.-делегат в Камарата на местните власти и един делегат и петима зам.-делегати в Камарата на регионите. При избора им се спазват принципите на балансирано географско представителство, справедливо участие на различните политически сили в органите на местната власт и справедливо представителство на жените и мъжете в изборните органи – минимум 30% от състава на делегациите да е от по-слабо представения пол. Предложението за състава на националната делегация се прави от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.
В състава на българската делегация за мандат 2016-2020 г. като представители на Камарата на местните власти влизат Арбен Мименов – кмет на Сатовча, Галина Стоянова – кмет на Казанлък, Дилян Млъзев – кмет на Елена, Красимира Германова – председател на ОбС на Созопол, Силвия Стойчева – председател на ОбС на Самоков. Зам.-представител на Камарата на местните власти е Николай Грозев – кмет на Нова Загора. Камарата на регионите е с представител Иван Тотев – кмет на Пловдив и зам.-представители Красимира Анастасова – кмет на Долни чифлик,Никола Белишки – кмет на Панагюрище, Емил Найденов – председател на ОбС на Горна Малина, Димитър Здравков – кмет на Садово, и Хатидже Алиева – председател на ОбС на Търговище.
От 19 до 21 октомври 2016 г. ще се проведе 31-ата сесия на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Тя е обновителна за състава на Конгреса и с нея ще се постави началото на новия четиригодишен мандат.