Начало Общество Броят на местата в детските ясли в областта по-голям от броят на...

Броят на местата в детските ясли в областта по-голям от броят на децата в яслена възраст

СПОДЕЛИ
restorant
Към 31.12.2017 г. в област Пазарджик в състава на 25-те детските градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 692 места в тях, а децата, които се отглеждат в тях са 680.  В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 12, или с 1.7%, сочи анализът на отдел „Статистически изследвания – Пазарджик” към Териториално статистическо бюро – Юг.

1.    Детски ясли, места и обслужени деца в област Пазарджик по години

                                                                                                                                (Брой)

20132014201520162017
Заведения2425252525
Места в края на годината726736760704692
Деца в края на годината748744735669680

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. общо за област Пазарджик е 9.6 на 100 деца до 3-годишна възраст (фиг. 1). Най-висока е осигуреността с места в общините Стрелча (22.9 на 100 деца), Брацигово (19.5 на 100 деца) и Пещера (15.7 на 100 деца). Най-ниска е осигуреността в общините Велинград (3.3 на 100 деца), Септември (7.2 на 100 деца) и Панагюрище (8.8 на 100 деца). В общините Лесичово и Сърница няма функциониращи детски ясли.

    През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 579 деца, или с 20 по-малко в сравнение с 2016 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 680 деца (табл. 2), от които момчета са 360, а момичета – 320. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 1.6%.
(Брой)

20132014201520162017
Общо748744735669680
   Момчета403385388347360
   Момичета345359347322320

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст към края на 2017 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 92.1%.

Към 31.12.2017 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Пазарджик работят 118 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават деца. Медицинските специалисти по здравни грижи са 71 (табл. 3), като 88.7% от тях са медицински сестри (63). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 47 души.

(Брой)

ГодиниМедицински специалисти по здравни грижиДруг немедицинскиперсонал
20137544
20147447
20157853
20167148
20177147